Povinné zverejňovanie zmlúv

rok 2017

 

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 5/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 32/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 31/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme so servisnými službami č. 00281/17/210

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 30/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 29/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní služieb

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 28/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 27/2017

pdf-icon.jpg  Zmluva o prenájme športovej haly č. 26/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 25/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 24/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 23/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 22/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 21/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 20/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9000001198

pdf-icon.jpg Zmluva o zdrženej dodávke plynu č.8000000203

pdf-icon.jpg Hromadná licenčná zmluva SOZA

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 19/2017

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o prenájme športovej haly č. 14/2017

pdf-icon.jpg  Zmluva o prenájme športovej haly č. 18/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 17/2017

pdf-icon.jpg Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2017

pdf-icon.jpg Mandátna zmluva č. 1/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 2/2017

pdf-icon.jpg  Zmluva o prenájme športovej haly č. 16/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme šprtovej haly č. 15/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 1/2017

pdf-icon.jpg Súhrnná poistka

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 14/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 13/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 12/2017

pdf-icon.jpg Zlmluva o prenájme športovej haly č. 11/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 10/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 9/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 8/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 7/2017

pdf-icon.jpg Kúpnopredajná zmluva č. 1/2017

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 4/2017

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 3/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 6/2017

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2/2017

pdf-icon.jpg Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 1/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 5/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 4/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 3/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 2/2017

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 1/2017

rok 2016

pdf-icon.jpg    Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny a plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku VN 1233252

pdf-icon.jpg Zmluva o spolupráci - projekt EDUCATE Slovakia

pdf-icon.jpg  Kúpna zmluva č. 2161262801       

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2161262062

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2161262061

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2161262060

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2161262059

pdf-icon.jpg Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb č.00162191/1

pdf-icon.jpg  Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2016

pdf-icon.jpg  Zmluva o prenájme športovej haly č. 27/2016

pdf-icon.jpg  Zmluva o prenájme športovej haly č. 26/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 25/2016

pdf-icon.jpg Hromadná licenčná zmluva č. 16/00810/001

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 24/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 23/2016

pdf-icon.jpg Darovacia zmluva č. 1/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 22/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 21/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č.20/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 3/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 19/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 18/2016

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 17/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 2/2016

pdf-icon.jpg Mandátna zmluva č. 1/2016

pdf-icon.jpg   Zmluva o dielo č. 1/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č.16/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 15/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 14/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o výpožičke č. 01/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 13/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme priestorov školy č. 12/2016

pdf-icon.jpg Zmláva o prenájme športovej haly č. 11/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 10/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 08/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 07/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 06/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 05/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 04/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 03/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 02/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 01/20016

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 3/16 - Pekárenský tovar, čerstvé pečivo

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 6/2016

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 5/2016

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 4/2016

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 3/2016 

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2/2016

pdf-icon.jpg Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho kurzu č. 1/2016 

pdf-icon.jpg Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE SLOVAKIA

pdf-icon.jpg Dodávateľsko-odberateľská zmluva č. 1/2016

rok 2015

pdf-icon.jpgZmluva o združenej dodávke plynu

pdf-icon.jpg Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov TSV a o bezodplatnom prevode majetku štátu

pdf-icon.jpg Hromadná licenčná zmluva

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 2/2015

pdf-icon.jpg Zmluva o zabzepečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č. 1/2015

pdf-icon.jpg Zmluva o spolupráci č. 1/2015

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 5/2015

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 4/2015

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 1/2015

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 3/2015

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2/2015

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 1/2015

rok 2014

pdf-icon.jpg Mandátna zmluva - dodatok č. 3

pdf-icon.jpg Zmluva o spolupráci č. 2/2014

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 1/2014

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2/2014

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o spolupráci

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o spolupráci

pdf-icon.jpg Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 144100639

pdf-icon.jpg Licenčná zmluva č. 01/2014

pdf-icon.jpg Poistná zmluva č. 6004410063

pdf-icon.jpg Poistná zmluva č. 6004410050

pdf-icon.jpg Poistná zmluva č. 6004410027

pdf-icon.jpg Zmluva č. ZoS/364/2013/RSOV

pdf-icon.jpg Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 134/08/MBP

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 1/2014

 

rok 2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 9/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 8/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 7/2013

pdf-icon.jpg  Zmluva o dodávke elektriny č. 4

pdf-icon.jpg  Zmluva o dodávke elektriny č. 3

pdf-icon.jpg  Zmluva o dodávke plynu č. 4

pdf-icon.jpg  Zmluva o dodávke plynu č. 3

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 6/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 5/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 4/2013

pdf-icon.jpgZmluva o dielo č. 3/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 2/2013

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 3/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 1/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dodávke tovaru č. 2/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2013

pdf-icon.jpg Zmluva o dodavke plynu č. 1

pdf-icon.jpg Zmluva o dodávke plynu č. 2

pdf-icon.jpg Zmluva o dodávke elektriny č. 1

pdf-icon.jpg Zmluva o dodávke elektriny č. 2

pdf-icon.jpg Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny - príloha zmlúv o dodávke elektriny

 

rok 2012

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2/2012

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 2/2012 

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 1/2012

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 12/003

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 1/2012

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytnutí financií z dotácie rozpočtu Ministertva kultúry SR č. 308/2012/ODDMC

pdf-icon.jpgZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100198450ZoP

pdf-icon.jpg Zmuva o bezplatnom prenájme dávkovačov a dodávkach hygienických potrieb

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 134/08/MBP

pdf-icon.jpg Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti EPS č. 1/2012

pdf-icon.jpg Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100727303ZoP

rok 2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 1/2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 2/2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 3/2011

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 3/2011

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 4/2011

pdf-icon.jpgServisná zmluva č. 1/2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 5/2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 6/2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č.7/2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 8/2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 9/2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 10/2011

pdf-icon.jpg  Zmluva č. 50-000049429PO2011

pdf-icon.jpg Prílohy k zmluve č. 50-000049429PO2011

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 11/004

pdf-icon.jpg Pristúpenie k rámcovej zmluve

pdf-icon.jpg Zmluva o dodávke plynu

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o dodávke plynu