Kontaktný formulár

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše produkty a služby, napísať svoje názory, podnety alebo sťažnosti.
Recepcia školy
Spojovateľka: 051/773 27 01

 Riaditeľ školy

MVDr. Jozef Šenko
Mobil:  0948 882 400
Tel:      051/773 26 79
            051/773 27 01 kl. 111
E-mail: jozef.senko@hapresov.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy
pre všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. Beáta Ignatová

Mobil:    0948 883 655
Tel:        051/773 27 01 kl. 113
E-mail: beata.ignatova@hapresov.edu.sk  

Hospodárka školy
Mária Palčová
Mobil:   0948 883 685
Tel:       051/773 27 01 kl. 110
E-mail: maria.palcova@hapresov.edu.sk

Poštová adresa
Hotelová akadémia
Baštová 32
080 01  Prešov
ha@hapresov.edu.sk

Sektretariát riaditeľa školy
Jana Miháliková
tel. č.:   051/773 27 01, kl. 115
E-mail: jana.mihalikova@hapresov.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy
pre odborné predmety
Mgr. Ľudmila Harčariková
Mobil:   0948 885 766
Tel:       051/773 27 01 kl. 112
E-mail: ludmila.harcarikova@hapresov.edu.sk

Vedúca školskej jedálne

a reštaurácie Floriánka
Marcela Franková
mobil:   0948 895 850
Tel:      051/773 40 83
            051/773 27 01 kl. 123
E-mail: florianka@hapresov.edu.sk