Kontakty

Riaditeľ školy
MVDr. Jozef Šenko
Mobil: 0948 882 400
Tel: 051/773 26 79
051/773 27 01 kl. 111
E-mail: jozef.senko@hapresov.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
Mgr. Beáta Ignatová
Mobil: 0948 883 655
Tel: 051/773 27 01 kl. 113
E-mail: beata.ignatova@hapresov.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety
Mgr. Ľudmila Harčariková
Mobil: 0948 885 766
Tel: 051/773 27 01 kl. 112
E-mail: ludmila.harcarikova@hapresov.edu.sk

Hospodárka školy
Mária Palčová
Mobil: 0948 883 685
Tel: 051/773 27 01 kl. 110
E-mail: maria.palcova@hapresov.edu.sk

Kontaktný formulár

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše produkty a služby, napísať svoje názory, podnety alebo sťažnosti.