Floriánka

reštaurácia – kaviareň - vinotéka

Stredisko odbornej praxe UNIGAST

Marcela Franková - vedúca školskej jedálne a reštaurácie Floriánka

t. č.: 051/773 40 83
  051/7732701 kl. 123
mobil: 0948 895 850
e-mail: florianka@hapresov.edu.sk