Legendy rocku - V. D - 2022

Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnila žiakom V. D triedy praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Na túto slávnosť sme čakali veľmi dlho a už je za nami. Spoločne sme si vybrali tému, s ktorou sme určite ohúrili všetkých pozvaných hostí a s našou ambicióznosťou sme to dotiahli až do najmenších detailov. Vybrali sme si tému, ktorá nebola až taká zvyčajná ako pominulé roky. Bola to slávnostná recepcia s názvom Legendy rocku, pri príležitosti otvorení baru.

viac info

Spät do budúcnosti - V. C - 2022

Študenti V. C triedy dňa 29. 3. 2022 vystrojili veľkolepú recepciu pri príležitosti praktickej časti maturitnej skúšky s témou Klimatická konferencia – Späť do budúcnosti. Hlavnou myšlienkou celej akcie bolo pozrieť sa do minulosti a zaspomínať na to, ako sa menej používali plasty. Zakomponovať to do našich každodenných životov, začať viac recyklovať a starať sa o našu planétu. Uvedomiť si, ako pri našom rýchlom, konzumnom živote trpí planéta.

viac info

Karneval v Benátkach - V. B - 2022

Dňa 24. 3. 2022 sa uskutočnila recepcia pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky V.B triedy pod názvom Karneval v Benátkach.

viac info

Prvé výročie otvorenia Disneylandu na Slovensku - V. A - 2022

Dňa 22. 3. 2022 čakala žiakov V. A skúška, na ktorú sa pripravovali počas celého svojho štúdia na tejto škole. V tento deň sa na našej škole realizovala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky vo forme recepcie na rozprávkovú tému Prvé výročie otvorenia Disneylandu na Slovensku. Táto akcia nám mala ukázať, že mesiace starostí, stresu a hádania sú na niečo dobré, a že dokážeme pracovať ako tím.

viac info

Čaro lesa V. A 2019

26. 3. 2019 žiaci V. A triedy Hotelovej akadémie v Prešove podstúpili skúšku ohňom. V ten to deň sa totiž realizovala ich praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na krásnu tému Čaro lesa vo forme slávnostného rautu.

viac info

Sedem divov sveta V. C 2019

Na Hotelovej akadémii v Prešove sa aj v tomto školskom roku konal SLÁVNOSTNÝ BANKET žiakov Hotelovej akadémie na tému „ Sedem divov sveta“.

viac info

Street Food Festival V. B 2019

Dňa 4. apríla 2019 sa konala slávnostná recepcia na tému Street Food Festival, ktorá bola časťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci, učitelia a ctení hostia budú na tento deň spomínať s úsmevom. Hlavnou manažérkou sa stala naša spolužiačka, ktorá sa funkcie zhostila úžasne a prekonala touto témou všetky očakávania. Žiaci si vybrali tému, s ktorou vedeli bravúrne ohúriť, keďže téma street food je veľmi aktuálna, vo svete žiadaná a na škole sa objavila po prvýkrát.

viac info

Ulicami horúceho Ria V. D - 2019

Hotelová akadémia v Prešove každoročne preskúšava svojich študentov v odbornej spôsobilosti praktickou maturitnou skúškou. Ani tento rok to nebolo inak. 24. októbra 2018 hlavní manažéri losovali slávnostné podujatie a potom si každá trieda určila vlastnú tému. Po rozdelení funkcií a priradení úloh žiaci denno-denne na svojom veľkom dni pracovali ako najlepšie vedeli.

viac info

Hotelová akadémia v Prešove oslávila 90 rokov!

Oslava jubilea Hotelovej akadémie prebehla vo veľkom štýle. 19. apríl 2018 sa zapíše do histórie tejto školy ako významná udalosť.

viac info

Jazz night V. B - 2017

Žiaci V. B triedy hotelovej akadémie si v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vylosovali príležitosť raut a zvolili si tému Jazz Night. Cieľom praktickej maturitnej skúšky bolo ukázať širokej verejnosti kreativitu a zručnosti, ktoré žiaci nadobudli počas päťročného štúdia na škole.

viac info
<<< 1 2 3