Perla Sicílie - V. C - 2024

Dňa 11. apríla 2024 na Hotelovej akadémii v Prešove sa uskutočnilo slávnostné otvorenie baru Perla Sicílie pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky V. C triedy. Celá udalosť sa začala slávnostným príhovorom riaditeľa školy a hlavného manažéra. Po uvítacej piesni, dvoch tanečných číslach a krátkom vystúpení kapely mali hostia chvíľu voľný čas pred tým, ako sa začali ukážky našich študentov.

viac info

Privítali sme kráľovský pár - V. A - 2024

V prvý jarný deň, 21. 3. 2024, sa v Hotelovej akadémii na Baštovej ulici v Prešove konal kráľovský slávnostný banket pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorý organizovali žiaci V. A triedy. Maturanti, učitelia a prítomní hostia budú na tento deň isto spomínať s úsmevom.

viac info

Otvorenie vinotéky s názvom In vino veritas - V. B - 2024

Dňa 9. 4. 2024 sa v Hotelovej akadémii v Prešove konala recepcia pri príležitostí praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky V. B triedy.

viac info

Legendy rocku - V. D - 2022

Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnila žiakom V. D triedy praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Na túto slávnosť sme čakali veľmi dlho a už je za nami. Spoločne sme si vybrali tému, s ktorou sme určite ohúrili všetkých pozvaných hostí a s našou ambicióznosťou sme to dotiahli až do najmenších detailov. Vybrali sme si tému, ktorá nebola až taká zvyčajná ako pominulé roky. Bola to slávnostná recepcia s názvom Legendy rocku, pri príležitosti otvorení baru.

viac info

Spät do budúcnosti - V. C - 2022

Študenti V. C triedy dňa 29. 3. 2022 vystrojili veľkolepú recepciu pri príležitosti praktickej časti maturitnej skúšky s témou Klimatická konferencia – Späť do budúcnosti. Hlavnou myšlienkou celej akcie bolo pozrieť sa do minulosti a zaspomínať na to, ako sa menej používali plasty. Zakomponovať to do našich každodenných životov, začať viac recyklovať a starať sa o našu planétu. Uvedomiť si, ako pri našom rýchlom, konzumnom živote trpí planéta.

viac info

Karneval v Benátkach - V. B - 2022

Dňa 24. 3. 2022 sa uskutočnila recepcia pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky V.B triedy pod názvom Karneval v Benátkach.

viac info

Prvé výročie otvorenia Disneylandu na Slovensku - V. A - 2022

Dňa 22. 3. 2022 čakala žiakov V. A skúška, na ktorú sa pripravovali počas celého svojho štúdia na tejto škole. V tento deň sa na našej škole realizovala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky vo forme recepcie na rozprávkovú tému Prvé výročie otvorenia Disneylandu na Slovensku. Táto akcia nám mala ukázať, že mesiace starostí, stresu a hádania sú na niečo dobré, a že dokážeme pracovať ako tím.

viac info

Čaro lesa V. A 2019

26. 3. 2019 žiaci V. A triedy Hotelovej akadémie v Prešove podstúpili skúšku ohňom. V ten to deň sa totiž realizovala ich praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na krásnu tému Čaro lesa vo forme slávnostného rautu.

viac info

Sedem divov sveta V. C 2019

Na Hotelovej akadémii v Prešove sa aj v tomto školskom roku konal SLÁVNOSTNÝ BANKET žiakov Hotelovej akadémie na tému „ Sedem divov sveta“.

viac info

Street Food Festival V. B 2019

Dňa 4. apríla 2019 sa konala slávnostná recepcia na tému Street Food Festival, ktorá bola časťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci, učitelia a ctení hostia budú na tento deň spomínať s úsmevom. Hlavnou manažérkou sa stala naša spolužiačka, ktorá sa funkcie zhostila úžasne a prekonala touto témou všetky očakávania. Žiaci si vybrali tému, s ktorou vedeli bravúrne ohúriť, keďže téma street food je veľmi aktuálna, vo svete žiadaná a na škole sa objavila po prvýkrát.

viac info
<<< 1 2 3