Čaro lesa V. A 2019

26. 3. 2019 žiaci V. A triedy Hotelovej akadémie v Prešove podstúpili skúšku ohňom. V ten to deň sa totiž realizovala ich praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na krásnu tému Čaro lesa vo forme slávnostného rautu.

viac info

Sedem divov sveta V. C 2019

Na Hotelovej akadémii v Prešove sa aj v tomto školskom roku konal SLÁVNOSTNÝ BANKET žiakov Hotelovej akadémie na tému „ Sedem divov sveta“.

viac info

Street Food Festival V. B 2019

Dňa 4. apríla 2019 sa konala slávnostná recepcia na tému Street Food Festival, ktorá bola časťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci, učitelia a ctení hostia budú na tento deň spomínať s úsmevom. Hlavnou manažérkou sa stala naša spolužiačka, ktorá sa funkcie zhostila úžasne a prekonala touto témou všetky očakávania. Žiaci si vybrali tému, s ktorou vedeli bravúrne ohúriť, keďže téma street food je veľmi aktuálna, vo svete žiadaná a na škole sa objavila po prvýkrát.

viac info

Ulicami horúceho Ria V. D - 2019

Hotelová akadémia v Prešove každoročne preskúšava svojich študentov v odbornej spôsobilosti praktickou maturitnou skúškou. Ani tento rok to nebolo inak. 24. októbra 2018 hlavní manažéri losovali slávnostné podujatie a potom si každá trieda určila vlastnú tému. Po rozdelení funkcií a priradení úloh žiaci denno-denne na svojom veľkom dni pracovali ako najlepšie vedeli.

viac info

Hotelová akadémia v Prešove oslávila 90 rokov!

Oslava jubilea Hotelovej akadémie prebehla vo veľkom štýle. 19. apríl 2018 sa zapíše do histórie tejto školy ako významná udalosť.

viac info

Jazz night V. B - 2017

Žiaci V. B triedy hotelovej akadémie si v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vylosovali príležitosť raut a zvolili si tému Jazz Night. Cieľom praktickej maturitnej skúšky bolo ukázať širokej verejnosti kreativitu a zručnosti, ktoré žiaci nadobudli počas päťročného štúdia na škole.

viac info

Fashion show – V. A 2017

Dňa 21. 3. 2017 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnila netradičná forma maturitnej skúšky. Išlo o praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, kde bolo úlohou študentov predviesť svoje praktické znalosti nadobudnuté počas štúdia na hotelovej akadémií. Maturitná skúška sa niesla v znamení módy pod názvom „Fashion show”.

viac info

VŠADZI DOBRE, DOMA NAJĽEPŠI - V. C 2017

Dňa 28. marca 2017 sa Hotelová akadémia v Prešove na Baštovej ulici zmenila. Vyžarovalo z nej niečo zvláštne, zvláštne príjemné. Tento deň nebol o zhone, strese a učení. Aspoň nie pre nás, žiakov V. C triedy. Práce v tento deň sme museli zložiť prvú skúšku, ktorá nás prinútila spolupracovať a kolektívne riešiť všetko potrebné.

viac info

Noc hollywoodskych hviezd - V. D 2016

Každoročne sa na Hotelovej akadémii na Baštovej ulici koná praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, na ktorej žiaci piatych ročníkov preukážu svoje teoretické ale aj praktické vedomosti. Pre všetkých študentov je táto časť maturitnej skúšky veľkou výzvou a zároveň zážitkom kde si žiaci vyskúšajú ako sa v reálnom živote plánuje takáto akcia a čo všetko to obnáša.

viac info

Premiéra filmu: 22. storočie - V. B 2016

Žiaci V.B triedy Hotelovej akadémie v Prešove sa na svoju praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravovali niekoľko mesiacov. Výsledok bol vynikajúci. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa skladá z dvoch častí. Z písomnej časti, kde žiaci diskutujú a vyberajú pokrmy, nápoje, program aj výzdobu čo najvýstižnejšie k téme, ktorú si sami zvolili a z praktickej časti, ktorá už prebieha pred očami verejnosti.

viac info
<<< 1 2