JA Slovensko – úspešní absolventi programu Učebnica ekonómie a podnikania

Aj v školskom roku 2021/2022 sa žiaci našej školy v rámci predmetu Ekonomika v 4. roč. zapojili do programu neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko Bratislava - Učebnica ekonómie a podnikania. Celoročnou priebežnou prácou v online systéme, ale hlavne úspešným absolvovaním vstupného a výstupného centrálneho testu získali certifikáty ako úspešní absolventi toho vzdelávania.

viac info

Webinár Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti

15. októbra 2018 žiaci zapojení do krúžku Viac ako peniaze, žiaci IV. B a V. B triedy zúčastnili sa webinára na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti.

viac info

Workshop - Career Day

Dňa 11. októbra 2018 sme sa zúčastnili workshopu Career Day. Organizátorom bola nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko v Bratislave v spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia.

viac info

Úspešní absolventi programov JA Slovensko

Aj v školskom roku 2017/2018 žiaci našej školy sa zapojili do programov neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko, Bratislava. Za úspešné absolvovanie programov JA Učebnica ekonómie a podnikania a JA Viac ako peniaze získali certifikáty.

viac info

Netratičné vyučovanie na tému Tradičné povolania netradične

Dňa 11. decembra 2017 žiaci IV. B triedy si vyskúšali netradičnú formu vyučovania – WEBINÁR na tému Tradičné povolania netradične. Webinár je online forma seminára, kde sa študenti môžu dozvedieť mnohé zaujímavé informácie. Študenti nemuseli nikde cestovať, nijako špeciálne sa pripravovať. Stačila im učebňa a pripojenie na internet a mohli naživo zažiť prezentácie troch ľudí z praxe zamerané na ich skúsenosti z oblasti rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Študenti zároveň mali možnosť klásť otázky.

viac info