Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktuálne výzvy

žiadne aktuálne výzvy

Staršie výzvy

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Výzva na predloženie cenovej ponuky - výmena poškodených plynových ohrievačov vody v kotolni ŠH

Informácia o výslekdku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Výzva na predloženie cenovej ponuky - oprava odbornej učebne

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - konvektomat

Výzva na predloženie cenovej ponuky - konvektomat

Príloha 7_Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č.1 Cenová ponuka - technická špecifikácia HA

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov  - notebooky

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 097

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - skrinky

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 096

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy Hotelovej akadémie Prešov – stavebný dozor

Prílohy

Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 Cenová ponuka

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha č. 4 Mandátna zmluva

Príloha č. 5 Hotelová akadémia AB_A-SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Príloha č. 5a Hotelová akadémia AB_B-SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Príloha č. 5b Hotelová akadémia AB_protipožiarne zabezpečenie stavby

Príloha č. 5c Hotelová akadémia AB_statika

 

Staršie výzvy a informácie

Informácia o výsledku  vyhodnotenia ponúk č. 32

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 31

Informácia o výsledku vyhodnotenia poonúk č. 30

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 29

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 28

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 081/2019

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 27

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 26

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 25

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 24

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 23

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 22

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 21

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 20

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 19

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 18

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 17

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 16

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 15

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 14

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 13

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 12

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 10

informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 9

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 8

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 7

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 6

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 5

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 4

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č..4

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 3

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk č. 2

Výzva na predlozenie cenovej ponuky č. 1

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov č. 1

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - plynová kotolňa a strojovňa

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - regulácia a rekonštrukcia vykurovacieho systému