PK odborných ekonomických predmetov

 

Vedúci PK: Ing. Antónia Kolenková

Členovia PK:

Mgr. Karol Baňas

Mgr. Ľudmila Harčariková

Ing. Marta Kalinová

Ing. Antónia Kolenková

Ing. Ján Kuchárik

Ing. Petra Miháliková

PaedDr. Gabriela Mojzešová

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Ing. Slavomíra Turčinová

PhDr. Marek Šebej, MBA