Zoznam pedagogických zamestnancov

 1. Bačiková Anna, Ing.                                                             
 2. Badžanová Zuzana, Mgr.                                     
 3. Baňas Karol, Mgr.
 4. Balková Veronika, Ing. - MD
 5. Bavoľárová Zuzana, Mgr.                   
 6. Borodáčová Valéria, Mgr.                                    
 7. Bučková Lucia, Ing.                                              
 8. Daňko Jaroslav, Mgr.                            
 9. Frantová Martina, PaedDr.                                   
 10. Goliašová Alena, Ing., Mgr.                                                  
 11. Harčariková Ľudmila, Mgr.  
 12. Himičová Martina, Mgr. - MD                       
 13. Hutňanová Ingrid, Mgr.                                        
 14. Ignatová Beáta, Mgr.                                            
 15. Iľková Anastázia, Mgr.                                 
 16. Kalinová Marta, Ing.        
 17. Kolenková Antónia, Ing.                                       
 18. Korbová Oľga, Mgr.                                               
 19. Krompaská Ľudmila, Mgr.                                                   
 20. Kuchár Peter, PaedDr.                                            
 21. Kuchárik Ján, Ing.                                                  
 22. Kuchárová Svetlana, Mgr.                                   
 23. Miháliková Petra, Ing.                                           
 24. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.                         
 25. Mojzešová Gabriela, PaedDr.           
 26. Pažický Milan, Mgr.                                               
 27. Pipková Andrea, Mgr.                                            
 28. Pľutová Anna, Ing.  
 29. Radačovský Ondrej, Mgr.                                     
 30. Rozumová Markéta, Mgr.                                    
 31. Rudá Lucia, Mgr.         
 32. Sekventová Katarína, Mgr.                   
 33. Sučková Tatiana, Mgr.               
 34. Šebej Marek, PhDr.                                                
 35. Šenko Jozef, MVDr.
 36. Štefanková Viera, Mgr.                                               
 37. Tomková Zuzana, Mgr.                                        
 38. Tóthová Monika, Ing., PhD.                                 
 39. Turčinová Slavomíra, Ing.                                    
 40. Vargová Daniela, Ing.
 41. Vašková Adela, Ing.                               

PK odborných ekonomických predmetov

 

Vedúci PK: Ing. Marta Kalinová

Členovia PK:

Mgr. Karol Baňas

Mgr. Ľudmila Harčariková

Ing. Marta Kalinová

Ing. Antónia Kolenková

Ing. Ján Kuchárik

Mgr. Oľga Korbová

Ing. Petra Miháliková

PaedDr. Gabriela Mojzešová

PhDr. Marek Šebej, MBA

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Ing. Slavomíra Turčinová

Ing. Daniela Vargová