Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov

Školský rok 2023/2024                                                     Mgr. Andrea PIPKOVÁ

 

Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov