Ing. Anna Šenková, PhD.

 senkova_1

Štúdium na Strednej hotelovej škole v Prešove (dnes Hotelovej akadémii)
absolvovala v rokoch 1982 – 1986.
Motiváciou pre štúdium na škole boli jej cestovateľské sny a záujem o prácu s ľuďmi.
Výhodou štúdia bola široká ponuka cudzích jazykov a ona ich študovala
hneď niekoľko  - anglický, nemecký, ruský a ukrajinský jazyk.
Z odborných predmetov počas štúdia inklinovala viac k tým z ekonomickej oblasti.
Nezabudnuteľné boli pre mladú študentku letné zahraničné praxe, ktoré absolvovala v Bulharsku v letovisku Albena a vo vtedy ešte východonemeckom meste  Rostock a  v letovisku Nienhagen na brehu Baltského mora.
Z hľadiska nadobudnutia gastronomickej odbornosti bola pre mladú študentku možnosť  zúčastniť sa  na zabezpečovaní obsluhy delegátov XVII. zjazdu strany v Prahe. Práca vo vtedy najluxusnejšom 5* hoteli Praha v Dejviciach a obsluha približne 600 delegátov z celého sveta na záverečnej recepcii v Španielskej sále pražského hradu sa stali
nezabudnuteľným zážitkom i skúsenosťou.

Po ukončení štúdia prijala ponuku a začala v roku 1986 pracovať na vtedy ešte
Strednej hotelovej škole (svojej škole) v Prešove vo funkcii hospodárky.
Popri zamestnaní vyštudovala Vysokú školu ekonomickú, Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici

Od roku 1992 už učila na škole odborné ekonomické predmety – hotelový a gastronomický manažment, účtovníctvo, neskôr ekonomiku a prax, a to na dennom aj diaľkovom štúdiu.

Dnes ju teší, že sa z mnohých jej študentov stali lepší odborníci v medzinárodnom  hotelierstve a gastronómii ako sa sama cíti.
V roku 2008 začala pracovať na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove  na Katedre turizmu a hotelového manažmentu. Doktorandské štúdium v odbore Manažment ukončila v roku 2010 a od roku 2014
je vedúcou tejto katedry.

Vo svojej pedagogickej a vedecko výskumnej práci sa venuje problematike,
ktorú študovala na strednej škole – gastronómii, kulinárskemu cestovnému ruchu,
hotelovému a reštauračnému manažmentu, spoločenskej etikete a tiež kúpeľníctvu.

 Publikačná činnosť

Je autorkou stredoškolskej učebnice Ekonomiky schválenej Ministerstvom školstva SR
pre 3. ročník hotelových akadémií, 8 vysokoškolských učebníc a učebných textov,
publikovala tiež niekoľko desiatok vedeckých výstupov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a konferenčných zborníkoch.

Jej odkaz pre terajších študentov: „Škola Vám povie, život Vás naučí ...“