Viac ako peniaze 2023

Naši študenti IV. B triedy sa aktívne zapojili do programu „Viac ako peniaze“ Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. Dozvedeli sa nové informácie o histórii peňazí, úlohe bánk v spoločnosti, boji proti korupcii, praktické vedomosti a zručnosti o kreditných kartách, o formách úverov a študentských pôžičiek.

viac info

Celoškolská súťaž z ADK - Písanie desaťprstovou hmatovou metódou

Dňa 15. 6. 2023 sa uskutočnila na našej škole celoškolská súťaž z ADK – Písanie desaťprstovou hmatovou metódou, ktorá bola určená pre žiakov prvého ročníka. Zúčastnili sa jej víťazi triednych kôl.

viac info

Online učebnica ekonómie a podnikania 2023

Junior Achievement (JA) Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.

viac info

Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa 2023

V sobotu 17. 6. 2023 sa študenti hotelovej akadémie zúčastnili už 29. ročníka súťaže “Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa”. V konkurencii 11 tímov (3-družstvá z Čiech) sa družstvo hotelovej akadémie v zložení: Sučková ( IV. C), Miženková, Krescanko, Mikula (II. C) umiestnilo na výbornom 4. mieste. Iba kúsok nás delil od medailových stupienkov.

viac info

Festival študentských remesiel Kežmarok

Dňa 9. júna 2023 sa v kráľovskom meste Kežmarok uskutočnil už deviaty ročník Festivalu študentského remesla, ktorý sa nesie v historickom duchu. Dobovo oblečení študenti z celého Slovenska prezentovali svoje remeslá zo škôl a oblastí, z ktorých pochádzajú. Ani tento rok nechýbali zábavné a tanečné vystúpenia, historický sprievod mestom a kreatívne aktivity. Celý program bol zameraný na podporu a prezentáciu talentov detí a mládeže.

viac info

MATEMATICKÁ SÚŤAŽ KLOKAN 2023

V marci sme sa už tradične zapojili do matematickej súťaže Klokan. Zúčastnilo sa jej 51 žiakov, 32 v kategórii Kadet O12 a 19 v kategórii Junior O34. Svojimi výsledkami medzi úspešných riešiteľov boli zaradení žiaci: Daniela Potocká z II. A, Kristián Sabol z I. C, Katarína Kmecová z IV. A, Zuzana Bujňáková z III. B.

viac info

17th G&T Cup Competition Bled

Dňa 10. 5. 2023 sa študentky našej školy Annamária Baršayová zo IV.B a Anežka Motýľová z II.C zúčastnili 17. ročníka barmanskej súťaže G&T Cup Competition v Blede v Slovinsku. Žiačky sa na súťaž pripravovali a vymýšľali originálne drinky s bylinkovým obsahom. Zo Slovenska odchádzali už o deň skôr, keďže cesta je dlhá a náročná.

viac info

Vínny cup Bzenec 2023

24. 3. 2023 sa žiaci našej školy Alex Krescanko II. C, Martin Mikula II. C a Annamária Baršayová IV. B zúčastnili barmanskej súťaže Vinný cup 2023 v Bzenci. Žiakov na súťaž pripravovala učiteľka Ing. Lucia Bučková.

viac info

Silná ruka základných a stredných škôl

FVT TUKE so sídlom v Prešove v spolupráci so Slovenskou asociáciou pretláčania rukou organizovala 27. ročník súťaže o najsilnejšieho žiaka a žiačku východoslovenskej oblasti v pretláčaní rukou pod názvom „SILNÁ RUKA “. Súťaž sa organizuje na celoslovenskej úrovni a finále sa uskutoční v Dolnom Kubíne 23. 3. 2023. Súťažilo sa iba pravou rukou.

viac info

Volejbalový turnaj 2023

Po 3-ročnej prestávke sa žiaci hotelovej akadémie zúčastnili turnaja stredných škôl vo volejbale.

viac info
<<< 1 2