Ukážky testov - školský rok 2021/2022

Ukážka testu z ruského jazyka

Ukážka testu z nemeckého jazyka

Ukážka testu z anglického jazyka

Ukážky testov - školský rok 2018/2019

SJL - 201819

AJ - 201819

NJ - 201819

RJ - 201819

FJ 201819

Ukážky testov - školský rok 2016/2017

TEST 16_17_SJL

TEST 16_17_AJ

TEST 16_17_NJ

TEST 16_17_RJ