Vedenie školy

Riaditeľ školy: MVDr. Jozef Šenko

Zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Beáta Ignatová

Zástupckyňa riaditeľa školy pre odborné predmety: Mgr. Ľudmila Harčariková

Hospodárka školy: Mária Palčová