PK slovenského jazyka a literatúry

 

Vedúci PK: Mgr. Andrea Pipková

Členovia PK:

Mgr. Zuzana Bavoľárová

Mgr. Beáta Ignatová

Mgr. Andrea Pipková

Mgr. Markéta Rozumová

 

Sekcia spoločenskovedných predmetov:

Vedúci sekcie: PaedDr. Peter Kuchár

Členovia sekcie SVP:

Mgr. Tatiana Sučková

Mgr. Zuzana Bavoľárová

Mgr. Karol Baňas

Ing. Adela Vašková