Finančná akadémia 2024

15. februára 2024 sme sa my piataci a niektorí štvrtáci stretli na pokračovaní „Finančnej akadémie“ spoločnosti Partners Group SK.

viac info

Finančná akadémia 2023

12. 10. 2023 sme sa my, žiaci piateho ročníka zúčastnili školenia na tému finančná gramotnosť.

viac info

Vzdelávacie programy Junior Achievement (JA) Slovensko

Aj v školskom roku 2022/ 2023 naša škola spolupracovala s Junior Achievement (JA) Slovensko n. o. v troch programoch – Online učebnica ekonómie a podnikania, Zručnosti pre úspech a Viac ako peniaze.

viac info

Finančná gramotnosť - školenie pre piatakov

Ak sa chcete stať ešte viac finančne gramotnými a získať vedomosti o tom, ako správne hospodáriť s financiami, je to skvelé rozhodnutie.

viac info

Kvíz z ekonomiky

V uplynulých týždňoch absolvovali študenti tretieho ročníka kvíz, ktorý preveril ich znalosti z ekonomiky. Kvíz obsahoval otázky z ekonomiky tretieho ročníka a finančnej gramotnosti.

viac info

Global Money Week 2023

Tento týždeň sa naši študenti tretieho ročníka zapojili do medzinárodnej kampane Global Money Week 2023. Už jedenástykrát sa jeden týždeň v roku spájajú školy a organizácie na celom svete, aby poukázali na dôležitosť finančného vzdelávania.

viac info

Finančná akadémia 2022

Dňa 20. 10. 2022 sme sa my, žiaci piateho ročníka zúčastnili vzdelávacieho programu "Finančná akadémia" od spoločnosti Partners Group SK.

viac info

Rozvoj ekonomickej gramotnosti

3. - 5. októbra 2022 sa naši učitelia p. Turčinová a p. Kuchárik zúčastnili vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v Košiciach vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o.

viac info

Road Show „ PODNIKANIE vs, ZAMESTNANIE“

Dňa 10. 6. 2022 lektori z Národného podnikateľského centra v Prešove p. Biroš a p. Sýkora uskutočnili na našej škole prednášku na tému „PODNIKANIE vs, ZAMESTNANIE“ pre študentov štvrtého ročníka.

viac info

Finančná akadémia pre piatakov

Dňa 10. 11. 2021 študenti piateho ročníka našej školy absolvovali prvú – úvodnú lekciu vzdelávacieho programu „Finančná akadémia“ s názvom „Bohatí alebo chudobní“.

viac info
<<< 1 2