Finančná akadémia pre piatakov

Dňa 10. 11. 2021 študenti piateho ročníka našej školy absolvovali prvú – úvodnú lekciu vzdelávacieho programu „Finančná akadémia“ s názvom „Bohatí alebo chudobní“.

viac info

Ekonomická olympiáda 2020

Dňa 10. decembra 2020 sa na našej škole konal IV. ročník online Ekonomickej olympiády.

viac info

Ekonomické súťaže v školskom roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 žiaci našej školy sa zapojili do viacerých ekonomických súťaží nielen v rámci školy, ale reprezentovali školu aj na krajskej a celoslovenskej úrovni a dosiahli veľmi pekné výsledky.

viac info

Ekonomická olympiáda 2019

Dňa 12. decembra 2019 na našej škole sa uskutočnil už tretí ročník Ekonomickej olympiády.

viac info

Náš študent medzi 10 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie Prešovského kraja

Martin Maček zo IV. B triedy sa umiestnil medzi 10 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie Prešovského kraja v 1. ročníku Ekonomickej olympiády.

viac info

Finančne gramotní hoteláci

V decembri 2017 sa žiaci IV. B, IV. C, IV.D, V. A, V. B a V. D triedy pod vedením Ing. Lipnickej a Ing. Tóthovej, PhD, zapojili do celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Celkové bolo zaregistrovaných viac ako 60 žiakov. Organizátorom súťaže je Nadácia Partners, Bratislava.

viac info

Kvalita z našich regiónov

O čo sa vlastne ide? Tento projekt slúži na podporu predaja slovenských výrobkov a služieb. Nie len že podporujeme slovenský trh a ekonomiku, no tiež slúži k tomu, aby sme my ako spotrebitelia, zaznamenali odraz kupovania slovenských výrobkov na zlepšení života v našej krajine. S dôverou a hrdosťou by sme mali ako občania Slovenskej republiky podporovať našich dodávateľov a kupovať ich výrobky. Nie len ja, či Vy, no celé Slovensko by malo podporiť domáci trh, domáci cestovný ruch, zlepšiť tým vzťahy a vytvoriť hnutie spotrebiteľov, ktorým záleží na budúcnosti krajiny, v ktorej žijú.

viac info

Deň finančnej gramotnosti

Dňa 7. septembra žiaci všetkých štyroch tried druhého ročníka absolvovali svoju prvú hodinu v predmete Ekonomika. Vo všetkých triedach hodinu prebiehala trocha netradičnou formou.

viac info