PK odborných technologických predmetov

 

Vedúci PK:  Ing Adela Vašková

Členovia PK:

Ing. Lucia Bučková 

Ing. Anna Čekanová - MD

Mgr. Ľudmila Harčariková

Mgr. Ľudmila Krompaská

MVDr. Mgr. Juliána Mihályová

PaedDr. Gabriela Mojzešová

MVDr. Jozef Šenko

Ing. Slavomíra Turčinová

PhDr. Marek Šebej, MBA