PK odborných technologických predmetov

 

Vedúci PK: Ing. Mgr. Alena Goliašová

Členovia PK:

Ing. Anna Bačíková

Ing. Lucia Bučková

Mgr. Dominika Franková

Ing. Mgr. Alena Goliašová

Mgr. Júlia Karnišová

MVDr. Juliána Mihályová

PaedDr. Gabriela Mojzešová

PhDr. Marek Šebej, MBA

MVDr. Jozef Šenko

Mgr. Marek Gajdoš

Ing. Veronika Vojtková

Ing. Adela Vašková