Galéria úspešných absolventov

Hotelová akadémia sa nachádza v krajskom meste Prešov, v centre mesta, čím má strategicky výbornú polohu pre dochádzanie žiakov na vyučovanie.

Vzdelávacím programom školy pripravujeme odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických služieb a cestovného ruchu, hlavne pre pozície stredného manažmentu i v oblasti hotelierstva, napr. f&b managera, vedúceho závodu spoločného stravovania alebo ubytovania, no aj na pozície barman, barista, hlavný čašník, servírka či kuchár. Zloženie predmetov a vysoká hodinová dotácia cudzích jazykov, ekonomických predmetov a odborných technologických predmetov, poskytujú absolventom zručnosti pre založenie si živnosti a pôsobení na poli súkromného podnikania v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

Mnohí z našich absolventov sa však uplatnili aj v iných oblastiach spoločenského života na významných pozíciách, ktoré si však vyžadovali ďalšie štúdium a neustálu prácu na svojom osobnostnom rozvoji.

Absolventi školy, nemajú problém etablovať sa na trhu práce a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, o čom svedčí aj naša:

„Galéria úspešných absolventov“

Vieš o našom úspešnom absolventovi a nenašiel si ho medzi uvedenými?

Neváhaj nás kontaktovať na: ha@hapresov.edu.sk 


PhDr. Dalibor Mikulík

Ján Pašen

Vladimír Onufrák

Viktor Štefančík

ThLic. Martina Poláková, Phd.

Ing. Anna Šenková, PhD.

Martin Hudák

Peter Leško