Zoznam pedagogických zamestnancov

 1. Bačiková Anna, Ing.                                                             
 2. Badžanová Zuzana, Mgr.                                     
 3. Baňas Karol, Mgr.
 4. Balková Veronika, Ing. - MD
 5. Bavoľárová Zuzana, Mgr.                   
 6. Borodáčová Valéria, Mgr.                                    
 7. Bučková Lucia, Ing.                                              
 8. Daňko Jaroslav, Mgr.                            
 9. Frantová Martina, PaedDr.                                   
 10. Goliašová Alena, Ing., Mgr.                                                  
 11. Harčariková Ľudmila, Mgr.  
 12. Himičová Martina, Mgr. - MD                       
 13. Hutňanová Ingrid, Mgr.                                        
 14. Ignatová Beáta, Mgr.                                            
 15. Iľková Anastázia, Mgr.                                 
 16. Kalinová Marta, Ing.        
 17. Kolenková Antónia, Ing.                                       
 18. Korbová Oľga, Mgr.                                               
 19. Krompaská Ľudmila, Mgr.                                                   
 20. Kuchár Peter, PaedDr.                                            
 21. Kuchárik Ján, Ing.                                                  
 22. Kuchárová Svetlana, Mgr.                                   
 23. Miháliková Petra, Ing.                                           
 24. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.                         
 25. Mojzešová Gabriela, PaedDr.           
 26. Pažický Milan, Mgr.                                               
 27. Pipková Andrea, Mgr.                                            
 28. Pľutová Anna, Ing.  
 29. Radačovský Ondrej, Mgr.                                     
 30. Rozumová Markéta, Mgr.                                    
 31. Rudá Lucia, Mgr.         
 32. Sekventová Katarína, Mgr.                   
 33. Sučková Tatiana, Mgr.               
 34. Šebej Marek, PhDr.                                                
 35. Šenko Jozef, MVDr.
 36. Štefanková Viera, Mgr.                                               
 37. Tomková Zuzana, Mgr.                                        
 38. Tóthová Monika, Ing., PhD.                                 
 39. Turčinová Slavomíra, Ing.                                    
 40. Vargová Daniela, Ing.
 41. Vašková Adela, Ing.