Školský psychológ

 

Na našej škole pôsobí v šk. roku 2018/2019 školská psychologička

PhDr. Ľubomíra Bujňáková.

Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov, učiteľov.

Nájdete ju v kabinete výchovného poradcu, chodba D.

Konzultačné hodiny: streda  13.30 – 15.30 hod.

Konzultácie pre rodičov: Po predbežnej dohode termínu konzultácie.

Kontakt: luba.bujnakova@gmail.com  

 

pdf-icon.jpg Dobré rady pre rodičov

pdf-icon.jpg   Navigačné rady pre rodičov