Zverejňovanie zmlúv - rok 2020

pdf-icon.jpg Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

pdf-icon.jpg Zmluva o dodávke plynu

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva

pdf-icon.jpg Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 1/2020

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytnutí daru

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytnutí daru

pdf-icon.jpg Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 06/20202020

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo

pdf-icon.jpg Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0108/2020

pdf-icon.jpg Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

pdf-icon.jpg Mandátna zmluva - stavebný dozor

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania

pdf-icon.jpg Zmluva o spracúvani osobných údajov

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 0108/2020

pdf-icon.jpg Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 01/2020

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2020

pdf-icon.jpg PZ - úrazové poistenie osôb

pdf-icon.jpg PZ - havarijné poistenie

pdf-icon.jpg PZ - zákonné poistenie

pdf-icon.jpg Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 6/2020

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní služieb - PC Profi

pdf-icon.jpg Zmluva o SOÚ IT

pdf-icon.jpg Zamestnávateľská zmluva NN

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 08/2020

pdf-icon.jpg Dodatok k poistnej zmluve Union

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 07/2020

pdf-icon.jpg Rámcová kúpna zmluva Bidfood

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 06/2020

pdf-icon.jpg Poistná zmluva - majetok

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 04/2020

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 03/2020

pdf-icon.jpg Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Alex - Unigast

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva - Cimbaľák - Unigast

pdf-icon.jpg Kúpnopredajná zmluva - Dugy - Unigast

pdf-icon.jpg Rámcová kúpna zmluva - Inmedia - Unigast

pdf-icon.jpg Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Alex - Unigast

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva - Cimbaľák - školská jedáleň

pdf-icon.jpg Kúpnopredajná zmluva - Dugy - školská jedáleň

pdf-icon.jpg Rámcová kúpna zmluva - Inmedia - školská jedáleň

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 05/2020

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. V01/2020

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva - motorové vozidlo

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 2/2020

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 01/2020