Vianoce v Európe 2014

 

logo_ha.png           logo1_aeht.gif           logo ffh.jpg  

           erasmus-plus.jpg                                                            final logoEN.jpg

Začiatkom decembra na predvianočne vyzdobenú pešiu zónu v Prešove zavítal Mikuláš. Za účasti stoviek Prešovčanov na priestranstve pred historickou radnicou a Konkatedrálou sv. Mikuláša rozsvietil vyzdobený vianočný strom a ponúkol zúčastneným bohatý kultúrny program. Kto sa vybral vysvietenou Floriánovou ulicou a prešiel Floriánovou bránou, nad vchodom do budovy hotelovej akadémie uvidel 13 vlajok štátov Európy, vlajku EÚ a vlajku AEHT. Bol to signál, že v hotelovej akadémii sa zase deje niečo významné a zaujímavé. Plagáty v meste a informácie v miestnej a regionálnej tlači pozývali širokú verejnosť v dňoch 8. - 12. decembra 2014 do Športovej haly Hotelovej akadémie na 23. ročník medzinárodného podujatia „Christmas in Europe – Vianoce v Európe 2014“, hostiteľom ktorého bola Hotelová akadémia Prešov. Toto prestížne podujatie je oficiálnou aktivitou Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT) združujúcej vyše 430 škôl zo 44 krajín. Vianoce v Európe sa konajú každý rok v inej európskej krajine. Účastníkmi 23. ročníka v Prešove boli žiaci a učitelia odborných škôl z Arménska, Českej republiky, Chorvátska, Írska, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Švédska, Talianska a usporiadajúcej školy zo Slovenska. Do Prešova pricestovalo vyše 100 zahraničných účastníkov.

Hlavnou myšlienkou podujatia je spájať študentov a učiteľov európskych hotelových škôl a vo svetle gastronómie a kultúry predstaviť rôznorodosť vianočných tradícií účastníckych krajín, prezentovať gastronómiu a kultúru organizujúcej krajiny a regiónu, upevniť spoluprácu hostiteľskej školy s inštitúciami a podnikmi v regióne a vytvoriť medzinárodnú sieť kontaktov s možnosťou ďalšej spolupráce v oblasti zdieľania vzdelávacích postupov a príkladov najlepšej praxe.

Podujatie sa konalo vo vianočne vyzdobenej Športovej hale Hotelovej akadémie Prešov.  Každá zúčastnená škola v nej mala k dispozícii výstavný stánok, v ktorom prezentovala vianočné tradície svojej krajiny a regiónu. Účastníci vyzdobili živý vianočný stromček, prestreli vianočný stôl a návštevníkom ponúkali vianočné dobroty. Smrekové stromčeky a jedľové vetvy zabezpečila Stredná odborná škola lesnícka v Prešove. Veľký vianočný strom v strede výstavnej plochy v športovej hale doviezol z vlastnej záhrady učiteľ organizujúcej školy Juraj Krajňák. Bol vyzdobený vianočnými ozdobami, ktoré vlastnoručne vyrobili žiaci našej školy v rámci projektu KomPrax – kompetencie pre prax.

Účastníci podujatia postupne prichádzali do Prešova v nedeľu vlastnými autami. Tých zo vzdialenejších krajín priviezol z košického letiska objednaný autobus. Popoludní a večer účastníci inštalovali výstavné stánky v športovej hale. Po večeri sa konalo úvodné stretnutie, ktoré viedol hlavný organizátor podujatia Mgr. Marek Soták za účasti členov prezídia AEHT a riaditeľa školy.

V pondelok o 10.00 hod. po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky,  hymny Európskej únie a po slávnostných fanfárach trubačov zo ZUŠ M. Moyzesa v Prešove výstavu a celé podujatie slávnostne otvorili prezidentka AEHT Ana Paula Pais z Portugalska, generálna sekretárka AEHT Nadine Schintgen z Luxemburska, zástupca odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja Ing. František Marcinčin, zástupca primátora mesta Prešov JUDr. René Pucher a riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov MVDr. Jozef Šenko. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti PURA Hotels z nemeckého Bad Schandau a zástupcovia agentúry EUROPE 3000 z Talianskeho Bergama. K oficiálnym hosťom sa v priebehu týždňa pridali zakladateľka tradície Vianoc v Európe Christiane Keller z Francúzska, bývalý prezident a terajší viceprezident AEHT Klaus Enengl a bývalí členovia Prezídia AEHT Hans Russeger z Rakúska a Ákos Sasvari z Maďarska. Na záver otváracieho ceremoniálu vystúpil spevácky zbor „Gaudeamus“ z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove. Mottom 23. ročníka Vianoc v Európe 2014 v Prešove bolo „Spájanie kultúr a tradícií“, keďže mesto Prešov je výnimočné tým, že aj keď nie je hlavným mestom štátu, je sídlom dvoch arcibiskupov metropolitov (gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi), dištriktuálneho biskupa evanjelickej cirkvi a. v. a nachádza sa v ňom konkatedrála rímskokatolíckej cirkvi. V popoludňajších hodinách sa za sprievodu dychovej hudby „Baštovanka“ zo ZUŠ M. Moyzesa v Prešove konal tradičný pochod účastníkov centrom mesta. Sprievod sa začal pred hotelom Lineas, kde boli účastníci ubytovaní, a pokračoval zastaveniami v katedrálnych chrámoch pravoslávnej, evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi s výkladom o tradíciách týchto cirkví. V gréckokatolíckej katedrále sa v tom čase konalo nižšie svätenie adeptov teológie. Spestrením výkladu bolo vystúpenie speváckeho zboru bohoslovcov v pravoslávnom chráme a hra na organe v rímskokatolíckej konkatedrále, ktorou sa predviedla sr. Maristella. Na čele sprievodu bol biely koč ťahaný bielym koňom. Viezli sa v ňom najvyšší predstavitelia AEHT a Hotelovej akadémie v Prešove. O bezpečnosť účastníkov sprievodu, ktorý sa konal za plnej dopravnej premávky, sa postarali príslušníci štátnej a mestskej polície. Aj keď počasie sprievodu neprialo, po celý čas mrholilo a bolo dosť chladno, náladu to nepokazilo. Sprievod sa skončil v športovej hale pri horúcom čaji a varenom víne.   

Výstava Vianoce v Európe 2014 bola otvorená pre verejnosť. Obohatili ju viaceré sprievodné aktivity: výstava betlehemov, hudobné vstupy žiakov a učiteľov ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, či ukážky slovenských ľudových remesiel - výroba solivarskej čipky, tkanie na krosnách; predstavil sa tiež drevorezbár, drotárka, hrnčiar a kováč. Z výstavy si návštevníci mohli odniesť obálky a pohľadnice vlastnoručne opečiatkované príležitostnými pečiatkami s logom Vianoc v Európe 2014 a logom Hotelovej akadémie Prešov. Pečiatky a ukážky ľudových remesiel zabezpečil nadšenec a podporovateľ celého podujatia Peter Barényi, jeden z rodičov žiakov našej školy.  Žiaci organizujúcej školy predvádzali ukážky svojich zručností vo flambovaní, carvingu a príprave miešaných nápojov. Návštevníci výstavy si mohli v rámci tvorivých dielní vyskúšať zdobenie perníkov a pečenie vianočných oblátok. Do tajov hry na fujare uviedol záujemcov riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa Jozef Kakaščík. Vo vstupných priestoroch športovej haly okrem krásnej zimnej výzdoby bola zavesená kytica z imela a vedľa nej umiestnený plagát s nápisom „Pobozkaj ma pod imelom!“ informoval, že imelo má do polovice decembra čarovnú moc. Každý pobozkaný bude po celý budúci rok zdravý, šťastný a zahrnutý láskou.

Pre účastníkov podujatia sa v priestoroch školy konali odborné semináre spojené s praktickými ukážkami. Seminár o slovenskej kuchyni viedli viceprezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Mgr. Marek Gajdoš a Mgr. Marek Soták. Aktuálne barmanské novinky a trendy predstavil Monin ambasádor Tomáš Gyén.

Stravovanie účastníkov počas obedov v odborných učebniach školy zabezpečovali žiaci a učitelia odborných technologických predmetov a zamestnanci školskej reštaurácie Floriánka. Nezabudnuteľným zážitkom pre účastníkov podujatia a pozvaných hostí, medzi ktorými boli zamestnanci školy, dôchodcovia – bývalí učitelia školy, zástupcovia rodičov, partnerov a spolupracovníkov školy, sponzori, zástupcovia médií a pod., bol v stredu večer Európsky vianočný bufet so širokou a pestrou paletou typických národných vianočných pokrmov a nápojov, ktoré účastníci pripravovali v školských kuchyniach. Súčasťou rautu bola veľká degustácia slovenských vín. Mladí sommelieri prezentovali vína z piatich vinohradníckych oblastí Slovenska. Hostia mali k dispozícii 90 vzoriek vín, ktoré predstavili Slovensko ako krajinu tradičných i nových odrôd, krajinu skvelých ružových vín a krajinu jedinečných vín zo slovenskej vinohradníckej oblasti Tokaj. Organizátori pamätali aj na tých, ktorí Vianoce netrávia v teple a kruhu rodiny, a tak všetky neskonzumované vianočné dobroty skončili v Domove nádeje a v Útulku Archa grécko-katolíckej charity v Prešove.

Európsky vianočný bufet svojimi príhovormi otvorili generálna sekretárka AEHT Nadine Schintgen, zakladateľka tradície Vianoc v Európe Christiane Keller a riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov MVDr. Jozef Šenko. Milým prekvapením pre madam Keller bol obraz, ktorý vyrobili členovia sommelierskeho krúžku pod vedením učiteľa Juraja Krajňáka. Na korkovom obraze, s poďakovaním pre madam Keller za nádhernú myšlienku, je znázornený vianočný strom s vetvami, na ktorých sú uvedené roky a názvy miest konania jednotlivých ročníkov Vianoc v Európe. Riaditeľ školy požiadal madam Keller o autogram priamo na obraz.

Štvrtok patril spoznávaniu regiónu severovýchodného Slovenska. Účastníci navštívili Ľubovniansky hrad v Starej Ľubovni a Nestville park v Hniezdnom. Skvelý obed s ponukou regionálnych špecialít si účastníci vychutnali v príjemnom prostredí na Salaši u Franka v Starej Ľubovni. 

 Večerný program v spoločenskej sále Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici v Prešove začal vystúpením folklórnej skupiny „Záborský“ zo Župčian, v ktorom členovia súboru predstavili niekdajšie zvyky na Šariši od Ondreja do Vianoc. V rámci kultúrneho programu jednotlivé delegácie sprostredkovali vianočné tradície svojich krajín.

V priebehu celého týždňa mali účastníci možnosť absolvovať pestrú paletu exkurzií – prehliadku pamätihodností Prešova, návštevu Slovenského technického múzea v Solivare, expozíciu judaík v Múzeu židovskej kultúry v Prešove a návštevu prešovského Múzea vín. Čerešničkou na torte boli exkurzie s odborným seminárom o koňaku v Cognac Embassy v Košiciach.

Zahraničným účastníkom sa venovali žiaci našej školy, ktorí ich počas neprítomnosti vo výstavných stánkoch v športovej hale úspešne zastupovali.

Na záver celého podujatia sa v kongresovej sále hotela Dukla v Prešove konal slávnostný galavečer. Na príprave jedál sa okrem zamestnancov hotela podieľali aj žiaci školy s učiteľkou odborných technologických predmetov MVDr. Angelou Strečkovou. Banketovú obsluhu pri okrúhlych stoloch zabezpečovali žiaci školy pod vedením učiteľa odborných predmetov Juraja Krajňáka a pod taktovkou žiaka IV. A triedy Mateja Hajduka. V úvode večera riaditeľ školy poďakoval všetkým účastníkom a predstaviteľom AEHT za to, že prijali pozvanie a prišli do Prešova. Viceprezident AEHT Klaus Enengl a madam Christiane Keller poďakovali organizátorom za skvelú prípravu a celkovú organizáciu podujatia a tiež všetkým prítomným za účasť. Počas galavečera s veľmi zaujímavým kultúrnym programom vystúpili členovia umeleckého krúžku Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove pod vedením Mgr. Ivety Sopkovej. Organizátori prešovských Vianoc v Európe 2014 riaditeľ školy MVDr. Jozef Šenko a jeho zástupca pre odborné predmety a zároveň koordinátor AEHT Mgr. Marek Soták za asistencie madam Christiane Keller odovzdali všetkým účastníkom certifikáty, ktoré im budú pripomínať predvianočné chvíle strávené v Prešove. Slávnostný galavečer končil záverečným ceremoniálom, pri ktorom riaditeľ školy odovzdal vlajku AEHT prítomným predstaviteľom AEHT a títo ju posunuli do rúk riaditeľky školy v Diekirch v Luxembursku Elisabeth Reisen a učiteľa odborných predmetov Jeana Marca Dijou, ktorí týmto prevzali štafetu organizovania Vianoc v Európe v roku 2015. Úplným záverom galavečera bol standing ovation pre obsluhujúci a kuchynský personál.

Celý vianočný týždeň v Prešove pre AEHT zdokumentoval francúzsky žurnalista Joseph Langey.

Na finančnom i materiálnom zabezpečení podujatia sa podieľali v najväčšej miere Nadácia pre vzdelávanie v hotelierstve (FFH) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku, Erazmus +, AEHT, Rodičovská rada pri Hotelovej akadémii Prešov, Občianske združenie Hotelak pri Hotelovej akadémii Prešov, ďalej mnohé firmy a podnikatelia, výrobcovia vína z celého Slovenska, rodičia žiakov školy, partneri a spolupracovníci školy, zamestnanci a žiaci školy, ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, SOŠ lesnícka v Prešove a ďalšie školy. Veľkou pomocou nám bolo aj zapojenie našich žiakov do projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý riadi Slovenský inštitút mládeže IUVENTA. Žiaci získali finančné prostriedky na výrobu vianočných ozdôb, ktorými vyzdobili športovú halu, školu a školskú reštauráciu Floriánka. Vianočnými motívmi vymaľovali priestory športovej haly, zakúpili suroviny a materiál pre tvorivé dielne a pod..

Hotelová akadémia Prešov je jednou z najstarších stredných škôl v meste. Je to škola, ktorá má svoje pevné miesto v dejinách mesta, regiónu i celého Slovenska. Za viac ako 85 rokov svojej existencie prešla významnými obdobiami svojho rozvoja a jej brány opustilo okolo 8 000 absolventov. V súčasnosti  je moderným typom strednej odbornej školy, ktorá sa dokáže presadiť v konkurencii európskych škôl s podobným zameraním. Je členkou slovenských a medzinárodných profesijných organizácií. Riaditeľ školy je národným reprezentantom a členom výkonného výboru Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT) so sídlom v Diekirch v Luxembursku. Medzi najvýznamnejšie aktivity školy patrí medzinárodná barmanská súťaž juniorov „Eurocup“, ktorú škola organizuje už 22 rokov. Toto podujatie, jedno z najväčších pre mladých barmanov v Európe, sa stalo tradičným miestom stretávania, súťaženia a výmeny skúseností, o čom svedčí pravidelne vysoká účasť ako súťažiacich (viac ako 40 dvojčlenných súťažných družstiev z odborných škôl zo Slovenska i zo zahraničia), tak aj divákov. Počas 22 ročníkov sa súťaže zúčastnili školy z Česka, Fínska, Chorvátska, Írska, Litvy, Luxemburska, Macedónska, Maďarska, Mexika, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Ukrajiny. V roku 2009 štyridsať žiakov a dvaja učitelia Hotelovej akadémie Prešov zabezpečovali obsluhu na stretnutí najvyšších predstaviteľov NATO v Bratislave, za čo bola škole udelená Medaila ministra obrany SR. Pri príležitosti 80. výročia založenia školy primátor mesta JUDr. Pavel Hagyari udelil škole Cenu primátora mesta Prešov.

Škola sa snaží svojimi aktivitami reprezentovať a propagovať Slovensko na vysokej medzinárodnej úrovni predstaviť ho ako úspešnú a dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu ponúkajúcu krásnu prírodu, bohatú históriu a srdečných ľudí.

 MVDr. Jozef Šenko
riaditeľ školy

 

Vianoce v Európe 2014 v Prešove na internetových stránkach

Fotogaléria z podujatia Vianoce v Európe 2014

http://www.aeht.eu/   (More Articles... 23rd Christmas in Europe)

http://www.aeht.eu/en/newsletter/521-newsletter-of-december-2014

http://www.szkc.sk/vianoce-v-europe-budu-tento-rok-v-presove/

http://cobude.sk/podujatie/christmas-in-europe-vianoce-v-europe-presov-2014/

http://presov.korzar.sme.sk/c/7536058/v-presove-mozete-spoznat-europske-vianocne-tradicie.html

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/hotelova-akademia-v-presove-vianoce/14966-clanok.html

http://www.severovychod.sk/info/57589-ochutnajte-vianoce-13-europskych-krajin

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/referencie/referencie/vianoce-v-europe-2013/

http://slovakia.travel/christmas-in-europe-vianoce-v-europe

http://gymnazium.gojdic.eu/vianoce-v-europe-2014/

https://drive.google.com/folderview?id=0BwYkBipavk93bllyMkdCYktTU1k&usp=sharing

http://www.povecernik.sk/spravy-presov/197721/nemusite-nikde-cestovat-v-presove-zacali-vianoce-v-europe

http://www.wherevent.com/detail/Hotelova-akademia-Bastova-Vianoce-v-Europe-2014

http://www.pasapo.sk/uspechy20142015.html

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1483/143177  (Radio Slovakia international – po rusky)

http://pis.sk/clanok/14394/foto-vianoce_v_europe_2014.html

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/aktuality/aktuality/najkrajsie-vianoce-ake-tu-boli/

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/aktuality/aktuality/vianoce-v-europe-2014/

http://presov.korzar.sme.sk/c/7532017/presov-sa-na-tyzden-stane-centrom-gastronomie.html

https://christmasineurope2014.wordpress.com/

 

Hotelácke noviny 1/2015 – postrehy a články

 

Čarovný večer európskych Vianoc

Počas  štúdia na našej škole som zažila neopakovateľnú akciu. Bolo mi cťou spolupracovať s pedagogickým  zborom a žiakmi z iných tried na Európskych Vianociach. Vianoc sa zúčastnilo 13 zahraničných družstiev. Od 8. do 10. decembra 2014 som obsluhovala   zahraničných účastníkov počas obedov. Všetko im chutilo, ale najviac očarení boli z dezertov. V piatok 12. decembra bol záverečný Galavečer Európskych Vianoc  v Hoteli Dukla.

Banketový spôsob obsluhy riadil Matej Hajduk, žiak  IV.A triedy, pravá ruka pána profesora Juraja Krajňáka. Zvládli to bravúrne. Program bol spestrený tancom v bielych rukavičkách. Celý večer prebiehal  podľa plánu. Veľkú zásluhu na úspešnom priebehu tejto výnimočnej akcie, v histórii školy, má v prvom rade naše vedenie, učitelia, aj žiaci. Napriek vynaloženej námahe a únave sme všetci žiarili spokojnosťou. Bol to nezabudnuteľný zážitok.

Najkrajšie Vianoce aké tu boli

 „Úroveň je nastavená veľmi vysoko, po Slovensku máte čo robiť, aby ste ju tam aj udržali,“ boli slová viceprezidenta z Rakúska, adresované riaditeľke hotelovej školy v Luxembursku, kde sa bude konať budúci ročník Vianoc v Európe. Tento ročník sa konal u nás, na Hotelovej akadémii v Prešove.

Všetko sa začalo v nedeľu, keď jednotlivé delegácie prichádzali a zdobili svoje stánky. Atmosféra dýchala Vianocami. Počas týždňa si na svoje prišiel každý. Tradičné i netradičné sladkosti, ochutnávka vín z celej Európy a Slovenska. Avšak na pozadí celej tejto akcie stoja žiaci, učitelia a vedenie školy, horúčkovité prípravy a neuveriteľná podpora okolia, bez ktorej by sme to nezvládali. Ťažkou skúškou  pre našich žiakov bol Európsky bufet, na ktorý delegácie pripravili svoje typické jedlá podávané na ich vianočnom stole. Bola to gastronomická cesta po Európe, nie za osemdesiat dní, ale za osem hodín. Hostia však nevideli do zákulisia, nevedeli, s akými problémami sa stretávajú obsluhujúci v zázemí, umývanie inventára...  

Potešil nás prístup našich spolužiakov. Väčšina z nich chodila domov neskoro. Delegácie mali vždy nabitý program, nikdy sa nenudili, pripravili sme pre nich exkurzie  po pamiatkach mesta Prešov a hradom Stará Ľubovňa. Neskôr Nestvill parkom a workshopy. Záver  nastal v piatok v hoteli Dukla, kde sa konal banket.

V závere večera sa obsluhujúci a someliéri postavili pred ľudí, s ktorými trávili celý týždeň. Odmenou našim trasúcim sa rukám bol potlesk a úprimné slzy dojatia pani Christiane Keller, ktorá pôvodne prišla s touto myšlienkou zjednotenia Európskych krajín. „Som ohromená...“ zneli jej slová.

Študenti našej školy a zahraniční hostia sa napokon lúčili objatiami a slovami: „Uvidíme sa v Luxembursku, dobre?“ Vianoce v Európe bola jedna z akcií, ktoré posúvajú vpred nielen jednotlivcov HA, ale aj Slovensko. Niektorí hovoria, že Hotelová akadémia v Prešove patrí medzi popredné hotelové školy. A viete čo? Majú pravdu.

Klaudia Butelová, II. D

Pozoruhodný vianočný rekord

Športové haly a rekordy patria jednoducho k sebe. Minimálne jeden sa zrodil aj v tej „našej“ na Baštovej ulici, ktorá sa v decembri stala „epicentrom“ gastronomického festivalu. Nie je rekordom svetovým, ale určite stojí  za povšimnutie (napriek tomu, že  nie je zapísaný v  Guinnessovej knihe rekordov). Paradoxne, nezrodil sa v športovej disciplíne, ale pri aktivitách počas prípravy podujatia „Vianoce v Európe“. Jeho hlavnými strojcami boli zamestnanci a žiaci Hotelovej akadémie. Každý z nás pri ňom vynaložil rôzny diel námahy a schopností. Poďakovanie patrí určite aj tým, ktorí s aktivitami začali až v decembri, ale sú medzi nami aj takí, ktorí s prípravou  na „Vianoce v Európe“ začali oveľa skôr ako obchodné reťazce s reklamou na najkrajšie sviatky roka.

Z môjho pohľadu v tejto maratónskej disciplíne vynikol tandem zamestnancov (v zložení vedúca predmetovej komisie TEV p. PaedDr. Martina Frantová a správca haly p. Stanislav Prídavok), pre ktorých bola hala na určitý čas druhým domovom. S presnosťou „švajčiarskych“ hodiniek koordinovali aktivity žiakov a ostatných partnerov, ktorí na tomto podujatí participovali. Svojim profesionálnym prístupom umocnili „genius loci“ počas „Vianoc v Európe“. Vďaka vám kolegovia, za tento (ne) prekonaný rekord.

 Ing. Peter Rusnák

Výzdoba Európskych Vianoc

Začína sa mesiac november. My sme sa ledva spamätali z nástupu do školy, EUROCUPu a už sme mohli začať vyrábať ozdoby na ďalšiu akciu. Tohto roku sa totiž po prvýkrát uskutočnili Vianoce v Európe na Slovensku, u nás v Prešove  na Hotelovej akadémii. Každý z nás priložil ruku k dielu, aby stvoril niečo krásne a výnimočné.

Dnes sú ozdoby drahou záležitosťou, no naša Hotelová Akadémia to vyriešila ekonomicky, ale aj ekologicky. Šikovný žiaci začali vyrábať vianočné ozdoby vo svojom voľnom čase v popoludňajších hodinách. Vyrobilo sa vyše 200 ks z asi 5 druhov ozdôb, ak nie viac. Všetko podľahlo dnešnému módnemu trendu HAND MADE a na akcii získali úspech.   Každá ozdoba bola originálna, mala vlastnú dušu, lebo nebola vyrobená na páse, ale nami. Nielenže sme sa zabavili pri ich výrobe, ale naučili sme sa aj zaujímavé výtvarné a tvorivé techniky. Vyrábali sa ozdoby    rôznych vzorov, tvarov a farieb: srdiečka, hviezdičky, zvončeky, šišky, ktoré sa striekali  zlatou farbou, papierové vločky lepené lepidlom či plastové cencúle. Ručne vyrábané škatuľky na darčeky robené servítkovou technikou, ale aj srdiečka vyrobené z hliny.  Na výzdobu sme použili aj plastové  fľaše. Maľovali sme ich farbami na sklo a posýpali všelijakými trblietavými posýpkami. Celá ozdoba bola zladená do zlato-bielej kombinácie a celkový dojem bol priam očarujúci

Týmto sme dostali vianočnú atmosféru do našich sŕdc o čosi skôr.  Bolo úžasné vidieť, ako všetci spolupracujeme a pomáhame si aj napriek tomu, či sa poznáme alebo či sme z jedného ročníka. Každý pracoval koľko mohol a nik nedával ruky preč od práce. Všetkým, čo sa podieľali na výzdobe sa napokon rozžiarili oči, keď uvideli svoje výtvory a práce vyvesené či už na stromčeku, rozvešané po budove školy alebo haly nad ktorými strávili nejeden večer.

Dovoľujem si povedať, že to bola pre nás asi tá najväčšia odmena akú sme si mohli priať. Aj zahraniční hostia sa fotili pri našich originálnych ozdobách a gratulovali nám k bravúrne zvládnutej práci. Chválili to nielen učitelia, žiaci, ale aj návštevníci , či už z Prešova alebo zo zahraničia.

Luxembursko bude mať čo robiť, aby nás dobehlo!

Výzdoba záhrady  pri Floriánke   prešla vlastnými rukami pani Daniely Škopárovej. Reštaurácia a kaviareň Floriánky vyzerala veľmi dobre, skrášlili ju výzdoby vyrobené študentmi  z projektu Komprax. So školou sa pohrala pani Vierka Bartuneková.