PK cudzích jazykov

 

Vedúci PK: Mgr. Lucia Rudá

Sekcia AJ

Vedúci sekcie: Mgr. Ludia Rudá

Členovia sekcie AJ:

 Mgr. Valéria Borodáčová

Mgr. Lucia Rudá

Mgr. Zuzana Tomková

Mgr. Ondrej Radačovský

 

Sekcia NJ

Vedúci sekcie: Mgr. Svetlana Kuchárová

Členovia sekcie NJ:

Mgr. Zuzana Badžanová

Mgr. Svetlana Kuchárová

 

Sekcia FJ

Vedúci sekcie: Mgr. Martina Himičová

Členovia sekcie FJ:

 

 

Sekcia RJ 

Vedúci sekcie: Mgr. Ingrid Hutňanová

Členovia sekcie RJ: