PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2024

Slovenský jazyk

Hotelová akadémia, Baštová 32 v Prešove ponúka bezplatné doučovanie zo slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na našej škole.

Stretnutia budú prebiehať v mesiacoch marec a apríl 2024. Obsahovo budú zamerané na prípravu na prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk. Máte možnosť prihlásiť sa na celkovo 6 stretnutí, ktoré budú vedené vyučujúcimi našej školy v čase od 15,00 do 15,45.

Stretnutia budú prebiehať hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch školy, a zároveň bude stretnutie sprístupnené aj online formou prostredníctvom ZOOM. Registrovaným záujemcom deň vopred prepošleme link s prihlásením na stretnutie na emailovú adresu, ktorú uvediete pri registrácii.

Termín registrácie: do 29. 2. 2024

Prosíme, aby ste sa zaregistrovali na ktorékoľvek stretnutie, o ktoré máte záujem. Je možné sa registrovať na viac alebo všetky stretnutia. O prípadných zmenách vás budeme vopred informovať

Veríme, že vás táto ponuka zaujala a tešíme sa na vás.

https://forms.gle/CeD3HoroA25jfbQ78

QR_priprava_PS_24