Organizácia školského vyučovania podľa manuálu školského semaforu

08.10.2021

Organizáciu školského vyučovania podľa manuálu školského semaforu nájdete v priloženom dokumente.

STARÝ MOBIL SEM SMS

06.10.2021

Spoločnosť Orange aj tento školský rok vyzvala školy k spolupráci na ekologickom projekte. Organizuje zber starých, už nepoužiteľných a nefunkčných mobilov. Školy majú možnosť zapojiť sa do tohto projektu a za svoje úsilie môžu byť odmenené nielen ony, ale aj najlepší „žiaci - zberači“ starých mobilov. Pomôžu ekologicky vyriešiť problém s týmto druhom odpadu – recykluje sa. Vzácne i pre životné prostredie škodlivé kovy sa z neho extrahujú pre ďalšie potreby elektronického priemyslu a výrobu šperkov.

Prešov číta rád, aj Hotelka číta rada

04.10.2021

Piatok 24. septembra 2021 bol na našej škole výnimočným dňom nielen pre všetkých knihomoľov, ale aj pre tých, ktorí majú ku knihám viac-menej odmeraný vzťah. V spolupráci s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava sme zorganizovali dve besedy so zaujímavými postavami slovenskej knižnej scény.

Svetový deň cestovného ruchu 2021

04.10.2021

Minulý týždeň sme si v rámci predmetu Služby cestovného ruchu so IV. A pripomenuli Svetový deň cestovného ruchu.

Európsky deň jazykov – sekcia nemeckého jazyka

01.10.2021

Kde sa všade stretnete s nemčinou? Napríklad aj v Prešove, na Hlavnej ulici nájdete zvláštne zlaté kocky ako súčasť nemeckého projektu Stolpersteine.

Webinár o cudzích jazykoch

01.10.2021

Študenti prvého a druhého ročníka sa zúčastnili online prezentácie o jazykoch Ruskej federácie a Európskej únie, ktorú zorganizovala vyučujúca S. Kuchárová v spolupráci s p. G Turišovou, metodičkou Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove. Z jej obsahu sa dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii a Ruskej federácii.

Prednáška o možnostiach samoštúdia cudzích jazykov v knižnici

01.10.2021

Študenti III. B triedy spolu s vyučujúcou nemeckého jazyka navštívili Krajskú knižnicu v Prešove na Hlavnej ulici, kde si prezreli oddelenie inojazyčnej literatúry. Dozvedeli sa o možnostiach samoštúdia cudzích jazykov, prezreli si historickú sálu a čitáreň.

Prešov sa sfarbil do literatúry

01.10.2021

Nie sú to len koruny stromov okolo rieky Torysa, či tých na Trojici, čo v septembri naberú iný odtieň, ale celé mesto Prešov sa na pár dní sfarbí literatúrou - a to vďaka festivalu Prešov číta rád. Talk-shows, publicisticko-cestovateľské večery, besedy s - mnohokrát bežným ľuďom neznámymi hosťami z rôznych okruhov umenia.

Prešov číta rád 2021

27.09.2021

Peter Milčák – slovenský spisovateľ, vydavateľ, prekladateľ ...

Anglicky hovoriaci zákazník v hoteli, reštaurácii či v bare? No problem

16.09.2021

Žiaci Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove študujú popri všeobecnej angličtine aj odbornú angličtinu v oblasti hotelierstva a gastronómie. Žiaci sú pripravovaní vedieť komunikovať v anglickom jazyku so zákazníkmi a inými pracovníkmi v sektore služieb v oblasti cestovného ruchu.

<<< 1 2 3 4