Výchovný poradca

Vyberáte si strednú školu? Ponúkame Vám našu! Prečo?

Dokumenty

pdf-icon.jpg Plánované aktivity
pdf-icon.jpg Metodické usmernenie k prevencii šikanovania
 
pdf-icon.jpgInterná smernica o školskej integrácii  žiakov so ŠVVP

Informácie pre študentov

 

pdf-icon.jpg Vzor vyplnenej prihlášky na VŠ

word-icon.jpg Vysvetlenie k prihláške
word-icon.jpg Zoznam VŠ
word-icon.jpg Študijné odbory na VŠ
word-icon.jpg Umiestnenie absolventov
word-icon.jpg Linka dôvery
word-icon.jpg Zoznam vysokých škôl v SR
word-icon.jpg Ako sa správne učiť
word-icon.jpg Šikanovanie info pre študentov
 
word-icon.jpg Štúdium v ČR 

Informácie pre rodičov

pdf-icon.jpg Informácia pre rodičov z triednych aktívov
word-icon.jpg Šikanovanie info pre rodičov 

Informácie pre učiteľov
word-icon.jpg Antistresový program pre učiteľov
word-icon.jpg Šikanovanie info pre učiteľov

Konzultačné hodiny:

streda 8.45 – 10. 45

ďalšie dni: dohodou

kontakt:
Mgr. Zuzana Tomková, kabinet ANJ
z.tomkova@zoznam.sk
0910660899

Na výchovného poradcu sa môžete obrátiť s problémami typu:

 1. zlý prospech v škole, problémy spojené s učením
 2. zdravotné obmedzenia
 3. problémy vo vzťahoch
          - so spolužiakmi
          - s členmi rodiny
          - s partnermi
 4. problémy so sebou samým (napr. strach, úzkosť, depresia)
 5. neviem si vybrať vysokú školu


Výchovný poradca Váš problém vyhodnotí a v nutných prípadoch Vám zabezpečí  konzultáciu s odborníkmi, ktorí Vám môžu pomôcť.