Žiacka rada

 

pdf-icon.jpg Plán práce žiackej školskej rady na školský rok 2020/2021

pdf-icon.jpg Štatút žiackej školskej rady

 ppt-icon.jpg Prezentácia projektov Komprax

 

Zloženie žiackej školskej rady 

 

Predseda: Ema Kučerenková, IV. D

Podpredseda: Šimon Tkáč, II. C

Zapisovateľ: Katarína Švarná, IV. D

 

Členovia ŽŠR:

Dorota Bučková, II. C

Kristína Gočová, II. B

Miroslava Dziaková, II. B

Emma Balážová, III. C

Katarína Lysinová, III. C

 

Členstvo v Rade školy sa ešte môže zmeniť, lebo vzhľadom na komplikovanú situáciu  sa ŽŠR pri HA  oficiálne nestihla stretnúť.

 Mgr. Zuzana Bavoľárová, koordinátorka ŽŠR pri HA