Školský parlament

 

pdf-icon.jpg  Štatút školského parlamentu

pdf-icon.jpg  Plán práce školského parlamentuu na školský rok 2022/2023

 

ČLENOVIA ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU HOTELOVEJ AKADÉMIE

Školský rok: 2022/2023

Členovia:

Predseda: Kristína Gočová, IV. B

Podpredseda: Viktória Vančová, II. B

Ostatní členovia:

Petronela Balogová, I. C

Margaréta Bondrová, IV. B

Soňa Holečková, IV. B

Veronika Semanová, II. B

Filip Samuel Straka, III. B

Veronika Tobáková, I. A

Richard Tokarčík, V. D

Koordinátorka ŠP: Mgr. Zuzana Bavoľárová