Jedálny lístok pre študentov

 

Jedálny lístok od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021

Jedálny lístok od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021

ŠJedálny lístok od 25. 10. 2021 do 27. 10. 2021

Informácie pre stravníkov v Školskej jedálni pri Hotelovej akadémii

Školská jedáleň je miestom pravidelnej odbornej praxe žiakov Hotelovej akadémie. Príprava jedál, prevádzka školskej jedálne, vrátane obsluhy sú výsledkom práce žiakov, vyučujúcich odborných predmetov a personálu v kuchyni.

Doplnkové stravovanie v škole poskytuje školský bufet, kde si môžete posedieť v príjemnom prostredí a zároveň posilniť sa niečím chutným z pestrej ponuky.

Cena stravného lístka za obed od 1. 9. 2021 je 1,60 EUR

Spôsob prihlásenia na stravu – žiak si vyzdvihne na recepcii školy od vedúcej recepcie p. Jurčišinovej  údaje s číslom účtu Školskej jedálne pri Hotelovej akadémii.

Spôsob platby (formou elektronického bankovníctva alebo vkladom v hotovosti na číslo účtu Školskej jedálne pri Hotelovej akadémii – číslo účtu: SK 19 8180 0000 0070 0051 8354, kód banky: 8180, VS: aktuálny dátum, poznámka: meno študenta, trieda). Po úhrade  stravného na nasledujúci mesiac (počet dní školského vyučovania x finančný limit 1,60 € za jeden deň). Stravné lístky  budú vydané žiakovi až po predložení relevantného dokladu o úhrade stravného (napr. výpisu z peňažného ústavu alebo výpisu z elektronického bankovníctva, v ktorom treba v správe pre príjemcu  uviesť priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje v aktuálnom školskom roku). 

Odhlásenie sa z počtu stravovaných – vedúca školskej jedálne  akceptuje iba odhlásenie do 08,00 hod. predchádzajúceho dňa. V deň prípravy stravy  odhlásenie  z obeda nebude akceptované, ale jedlo je možné odobrať do prenosných nádob alebo skonzumovať v reštaurácii Floriánka. 

Výdaj obeda v čase od 11,00 hod. do 14,30 hod.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, týkajúcich sa školského stravovania neváhajte kontaktovať p. Frankovú Marcelu–vedúcu školskej jedálne na e-mailovej adrese

florianka@hapresov.edu.sk

alebo telefonicky na nasledujúcich telefónnych číslach:

pevná linka 051/7734083

mobil 0948 895 850 

Zároveň z Vašej strany uvítame návrhy a podnety, ktoré by prispeli ku  zvýšeniu počtov stravníkov v Školskej jedálni pri Hotelovej akadémii.