Jedálny lístok pre študentov

 

Jedálny lístok pre študentov na týždeň od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022

Informácie pre stravníkov v Školskej jedálni pri Hotelovej akadémii

Školská jedáleň je miestom pravidelnej odbornej praxe žiakov Hotelovej akadémie. Príprava jedál, prevádzka školskej jedálne, vrátane obsluhy sú výsledkom práce žiakov, vyučujúcich odborných predmetov a personálu v kuchyni.

Doplnkové stravovanie v škole poskytuje školský bufet, kde si môžete posedieť v príjemnom prostredí a zároveň posilniť sa niečím chutným z pestrej ponuky.

Cena stravného lístka za obed od 1. 9. 2021 je 1,60 EUR

Spôsob prihlásenia na stravu – žiak si vyzdvihne na recepcii školy od vedúcej recepcie p. Jurčišinovej  údaje s číslom účtu Školskej jedálne pri Hotelovej akadémii.

Spôsob platby (formou elektronického bankovníctva alebo vkladom v hotovosti na číslo účtu Školskej jedálne pri Hotelovej akadémii – číslo účtu: SK 19 8180 0000 0070 0051 8354, kód banky: 8180, VS: aktuálny dátum, poznámka: meno študenta, trieda). Po úhrade  stravného na nasledujúci mesiac (počet dní školského vyučovania x finančný limit 1,60 € za jeden deň). Stravné lístky  budú vydané žiakovi až po predložení relevantného dokladu o úhrade stravného (napr. výpisu z peňažného ústavu alebo výpisu z elektronického bankovníctva, v ktorom treba v správe pre príjemcu  uviesť priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje v aktuálnom školskom roku). 

Odhlásenie sa z počtu stravovaných – vedúca školskej jedálne  akceptuje iba odhlásenie do 08,00 hod. predchádzajúceho dňa. V deň prípravy stravy  odhlásenie  z obeda nebude akceptované, ale jedlo je možné odobrať do prenosných nádob alebo skonzumovať v reštaurácii Floriánka. 

Výdaj obeda v čase od 11,00 hod. do 14,30 hod.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, týkajúcich sa školského stravovania neváhajte kontaktovať p. Frankovú Marcelu–vedúcu školskej jedálne na e-mailovej adrese

florianka@hapresov.edu.sk

alebo telefonicky na nasledujúcich telefónnych číslach:

pevná linka 051/7734083

mobil 0948 895 850 

Zároveň z Vašej strany uvítame návrhy a podnety, ktoré by prispeli ku  zvýšeniu počtov stravníkov v Školskej jedálni pri Hotelovej akadémii.