Zápisný lístok na do školskej jedálne

Zápisný lístok do školskej jedálne

Informácie pre stravníkov v Školskej jedálni pri Hotelovej akadémii

Oznamujeme stravníkom ŠJ, že od nového školského roku 2022/2023 prešlo školské stravovanie na elektronický systém prihlasovania a odhlasovania stravy cez Edupage. Papierové lístky na obedy nahradili elektronické čipy.

Cena stravného na tento školský rok je 2,20 € na deň.

Stravníci, ktorí majú záujem sa v tomto školskom roku stravovať v školskej jedálni sú povinní vytlačiť si zápisný list do školskej jedálne, kde nájdu všetky potrebné informácie ohľadom stravovania v tomto školskom roku. Vypísaný zápisný list je potrebné doniesť, spolu s dokladom o zriadení trvalého príkazu vedúcej školskej jedálne.