Riaditeľ školy

jozef_senko.png

MVDr. Jozef Šenko

Vzdelanie

2014
Funkčné inovačné vzdelávanie
Škola plus, s. r. o., Prešov

2010
Funkčné inovačné vzdelávanie
Škola plus, s. r. o., Prešov

2004 – 2005
II. kvalifikačná skúška
Metodicko-pedagogické centrum v Prešove

1998 – 1999              
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
Metodické centrum v Prešove

1991 – 1993    
Doplnkové pedagogické štúdium
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove

1980 - 1985
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vysoká škola veterinárska v Košiciach
Odbor: hygiena potravín

1976 - 1980     
Úplné stredné odborné vzdelanie
Stredná škola spoločného stravovania, neskôr Stredná hotelová škola, Prešov

 

Profesionálna prax

12/2002 – doposiaľ
riaditeľ školy
Hotelová akadémia Prešov

09/1991 – 12/2002
zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety
Hotelová akadémia Prešov

10/1986 – 08/1991
učiteľ odborných technologických predmetov
Hotelová škola Prešov

10/1985 – 09/1986
Základná vojenská služba

07/1985 – 09/1985
brigádnik, nepoľnohospodárska činnosť
JRD SNP Papín