PK prírodovedných predmetov

Vedúci PK: Mgr. Oľga Korbová

Členovia PK:

Mgr. Jaroslav Daňko

Mgr. Oľga Korbová

Ing. Anna Pľutová

Ing. Daniela Vargová