PK prírodovedných predmetov

IVedúci PK: Ing. Daniela Vargová

Členovia PK:

Mgr. Oľga Korbová

Ing. Anna Pľutová

Mgr. Milan Pažický

Mgr. Karol Baňas