PK prírodovedných predmetov

Vedúci PK: Mgr. Oľga Korbová

Členovia PK:

Mgr. Oľga Korbová

Ing. Anna Pľutová

Ing. Daniela Vargová

Mgr. Anna Chovancová

Mgr. Karol Baňas