Povinné zverejňovanie zmlúv rok 2018

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 3/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 22/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 21/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej hlaly č. 20/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 19/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytnutí služieb 2/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 18/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 17/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 16/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní služieb

pdf-icon.jpg Hromadná licenčná zmluva SOZA

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 15/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 14/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 2/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o výpožičke

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 13/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 1/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 12/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 11/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 10/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytnutí služby č. 7/PR/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 9/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 8/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 7/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o poistení zodpovednosti za školu č. 433

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 6/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2018

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 5/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 4/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 3/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 2/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 11/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 10/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 9/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 8/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 7/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 6/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 5/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 4/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 3/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 2/2018

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva č. 1/2018

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 1/2018