Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

 

Výsledy prijímacieho konania budú zverejnené po jeho uskutočnení.

Návratka - výber druhého cudzieho jazyka a voliteľného predmetu v prvom ročníku