Exkurzia Taliansko, Francúzsko, Monaco

V dňoch 27. júna až 1. júla 2019 sme podnikli výnimočnú exkurziu, v ktorej sme spoznávali, ako to zvykol hovoriť náš organizátor zájazdu pán Chrzan, Provensalsko, Taliansko a Monako zmyslovými orgánmi (chuť, čuch, hmat, zrak, sluch).

viac info

Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu 2019

V dňoch 21. až 26. júna 2019 sa konal tretí ročník letnej školy Mladí proti extrémizmu a radikalizmu v priestoroch hotela Národný Dom v Banskej Bystrici. Tento projekt sa zameriava najmä na edukáciu študentov stredných a vysokých škôl, kde sú formou prednášok a diskusií vzdelávaní o extrémizme a radikalizme a ich podobách vo svete.

viac info

HOTELÁCI MILUJÚ SVOJE MESTO I SVOJ KRAJ

Iniciatíva Kresťania v Prešove a kresťanské spoločenstvá v spolupráci s mestom Prešov organizovala 3. ročník celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj 2019“, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. Záštitu nad akciou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová a predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD.

viac info

JUNIÁLES 2019

Dňa 14. 06. 2019 sa v ŠH Hotelovej akadémie uskutočnilo športovo - vedomostné podujatie pod názvom Juniáles. Túto akciu pripravila IV. A trieda pod vedením triednej učiteľky MVDr. Mihályovej ako projekt v rámci vyučovacej hodiny predmetu ANH. Jej cieľom bolo v praxi overiť vedomosti z predmetu Animácia v hoteli, HGM a pripraviť niečo zábavné a poučné pre žiakov a učiteľov. Zároveň sme si vyskúšali, ako sme navzájom ochotní spolupracovať na spoločnom diele a pracovať ako tím.

viac info

5 gastro-zaujímavostí Prešovčanky z druhého konca sveta

Študentka 4.-tého ročníka Martina Palenčárová pôsobila 3 mesiace školského roka 2018/2019 v čínskom meste Šanghaj. Okrem seba, agentúry Elite Model Management v Ázii reprezentovala aj našu školu. Modelingu sa venuje už niekoľko rokov a doteraz pracovne vycestovala len v rámci Európy. Tento rok ju však vyslali za prvou skúsenosťou na iný svetadiel. Okrem povinností stihla ochutnať pestrú čínsku gastronómiu a o svoje skúsenosti sa rozhodla podeliť.

viac info

Rusko - prezentácia

V piatok 14. júna sa študenti I. B a I. C triedy zúčastnili zaujímavej prezentácie v Ruskom centre na Prešovskej univerzite v Prešove pod názvom Rusko, kde sa dozvedeli veľa zaujímavého o geografii, histórii, literatúre Ruskej federácie.

viac info

Kurz somelier Junior

V dňoch 20. – 22. 05. 2019 sa na našej škole konal kurz Somelier Junior , na ktorom sa zúčastnilo 10 študenov a pani A. Goliašová. Tento kurz prebiehal pod vedením prezidentky asociácie somelierov pani Beáty Vlnkovej. Obsahom kurzu bolo servis vína, snúbenie jedla a vína, senzorické hodnotenie vína, základy vinohradníctva a vinárstva, najznámejšie odrody viniča, kategorizácie vína, technologické spracovanie hrozna a výroba vína. Na záver účastníci obdržali Osvedčenie o absolvovaní kurzu Somelier Junior. Goliašová Alena

viac info

Odborná exkurzia Praha - II. C

V dňoch 2. až 4. júna 2019 sme podnikli výnimočnú exkurziu, v ktorej sme skĺbili viaceré vyučovacie predmety – geografiu, dejepis, telesnú výchovu, ruský/anglický jazyk a taktiež praktické životné zručnosti ako napríklad – samostatnosť, komunikáciu s turistami rôznych národností a orientáciu v cudzom meste.

viac info

Mačanka 2019

Dňa 5. júna 2019 sme sa zúčastnili 4. ročníka vo varení tradičného východniarskeho jedla „MAČANKA“ pod názvom Chute Šariša, v rámci akcie Dni mesta Prešov na pešej zóne.

viac info

UČENIE SA NA STANOVIŠTIACH- DIE DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER

Žiaci nemeckého jazyka II. B a II. D triedy absolvovali na troch hodinách nemeckého jazyka vyučovanie na stanovištiach, ktoré bolo zamerané na tému Nemecky hovoriace krajiny. Zábavnou a súčasne náučnou formou si nemčinári obohatili svoje znalosti o týchto krajinách tým, že plnili rôzne úlohy na 7 stanovištiach. Pracovali s mapou, internetovými zdrojmi, textami, ba dokonca využili aj svoje umelecké schopnosti. Správnosť riešení si odkontrolovali v odpoveďových hárkoch a zistili si tak svoju úspešnosť, ktorá bola odmenená známkou.

viac info
<<< 1 2 3 4