UČENIE SA NA STANOVIŠTIACH- DIE DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER

Žiaci nemeckého jazyka II. B a II. D triedy absolvovali na troch hodinách nemeckého jazyka vyučovanie na stanovištiach, ktoré bolo zamerané na tému Nemecky hovoriace krajiny. Zábavnou a súčasne náučnou formou si nemčinári obohatili svoje znalosti o týchto krajinách tým, že plnili rôzne úlohy na 7 stanovištiach. Pracovali s mapou, internetovými zdrojmi, textami, ba dokonca využili aj svoje umelecké schopnosti. Správnosť riešení si odkontrolovali v odpoveďových hárkoch a zistili si tak svoju úspešnosť, ktorá bola odmenená známkou.

Tu sú niektoré názory žiakov na formu výučby na stanovištiach:

„ Tieto hodiny boli zábavné a veľa som si zapamätala, bola to dobrá a zaujímavá forma učenia.“

„Také hodiny sa mi veľmi páčili, lebo som si toho viac zapamätal tou takou zábavnou hodinou.     A môžu byť ešte také hodiny.“

„Môj názor na túto aktivitu je veľmi pozitívny. Veľmi ma bavilo vypĺňať jednotlivé cvičenia. Super.“

Mgr. Zuzana Dupaľová