Krúžok: Novinársky krúžok (školské noviny)

 

V rámci mimoškolských činností, na ktoré sa neuplatňujú vzdelávacie poukazy, je práca školského časopisu pre študentov zaujímavou alternatívou mimoškolskej činnosti. Žiaci sa učia vzájomnej spolupráci pri tvorbe textov, hľadajú otázky a odpovede, ktoré im spoločnosť i škola ponúkajú. Pracujú spoločne na zlepšovaní čitateľskej gramotnosti, rozvíjajú kritické myslenie, komunikáciu a v neposlednom rade aj zoznamovanie sa s aplikáciami, ktoré umožňujú prácu s textom, úpravu a zalamovanie do formátu novín.

 

Práca v krúžku

- publicistika a základné pojmy

- zoznámenie sa s aplikáciou „Canva“

- tvorivé písanie

- vytvorenie novej koncepcie školských novín

- pravopisné cvičenia

- práca s „korpusom“ (korpus/slovníky/JULSAVBA)

- naučiť žiakov vyhľadávať a spracúvať informácie

- hoaxy a aplikácie pomáhajúce ich odhaleniu

 

Personálne obsadenie – Mgr. Andrea Pipková