Carving - dekoratívne a ozdobné vyrezávanie do zeleniny a ovocia

V dňoch 6. - 7. 5. 2019 sa uskutočnil carvingový kurz pre začiatočníkov, ktorý viedol lektor Luděk Procházka so svojou asistentkou. Pán Prochádzka ako prvý propagoval carving v Českej republike a na Slovensku, zároveň je držiteľom mnohých medailí, ocenení v Čechách, ale aj v zahraničí.

viac info

Školenie o pive – „Cervesario“

Dňa 24. 04. 2019 zástupcovia Pivovaru Veľký Šariš navštívili našu školu a predviedli svoj program tzv. „Cervesario“, ktorým zaujímavou formou prezentovali žiakom tretieho ročníka problematiku výroby piva, starostlivosti o pivo a následne o výčapné zariadenie. Oboznámili žiakov so spôsobom výroby sladu a jeho spracovania v procese výroby čiže varenia piva.

viac info

EXPO Krakow 2019

Krásna krajina, cudzie jazyky, široká škála stredných odborných škôl, milí ľudia a príjemná atmosféra. S týmto všetkým sme sa stretli na výstave EXPO Krakow. V dňoch 20. - 23. 03. 2019 sme sa zúčastnili výstavy stredných škôl a mali sme tú česť byť toho súčasťou. Stretli sme sa tam s odbornými školami zameranými na poľnohospodárstvo, vizáž, biochémiu, elektrotechniku, ale aj gastronómiu.

viac info

Exkurzia Prešov 2019

V dňoch 14. a 21. marca 2019 sme sa v rámci voliteľného predmetu Služby cestovného ruchu, zúčastnili dvoch exkurzií po Prešove. Tieto exkurzie mali na starosti žiaci IV. B triedy. Boli vytvorené dve trojčlenné skupiny, kde každá skupina mala svojho vedúceho. Úlohou žiakov bolo zorganizovať exkurziu a odprezentovať nám pamiatky Prešova. Ku každej pamiatke mali pripravený krátky výklad.

viac info

Recepcia III. B – 5. výročie otvorenia Čachtického hradu

Spoločnými silami sa III. B dobojovala v stredu na koniec spoločnej akcie– recepcie. Našou témou bolo 5. výročie otvorenia Čachtického hradu a celá slávnosť sa odohrávala v duchu stredových čias počas éry „krvavej grófky“. Táto téma ako už zo samotného názvu vyplýva, pozostávala zo slovenských jedál.

viac info

Recepcia III. D – Grécke olympijské hry

Recepcia 3.D triedy sa niesla v duchu Gréckych olympijských hier, ako výzdobou, tak aj jedlami. Výzdoba bola zväčša vlastnoručne vyrobená.

viac info

ITF SLOVAKIATOUR v priestoroch Incheba Expo Bratislava

V dňoch 24. – 27. 01. 2018 sa konal 25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

viac info

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska organizuje od roku 2014 Ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Ocenenie má dve formy – výber odbornej poroty a online hlasovanie verejnosti. Nominácie na ocenenie zasielala organizátorom verejnosť do konca novembra 2018. O udelení ocenení osobnostiam a produktom rozhodla odborná porota.

viac info

Veľtrh práce a vysokých škôl ProEduco

Dňa 6. 12. 2018 žiaci IV. B a IV. C navštívili v košickej Steel Arene veľtrh práce a vysokých škôl ProEduco.

viac info

Biomasaker

Biomasaker. Dokumentárny film s týmto názvom mali možnosť sledovať žiaci I. A a I. D triedy v prešovskom klube Wave.

viac info
1 2 3 4