HOTELÁCI MILUJÚ SVOJE MESTO I SVOJ KRAJ

Iniciatíva Kresťania v Prešove a kresťanské spoločenstvá v spolupráci s mestom Prešov organizovala 3. ročník celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj 2019“, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. Záštitu nad akciou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová a predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD.

V dňoch 20. 05. – 23. 05. 2019, počas ústnych maturitných skúšok, sa aj naši žiaci prvého ročníka zapojili do tohto projektu. Každé ráno sme sa stretli na školskom parkovisku, kde nás koordinátori informovali o dennom programe. Skupinka žiakov upratovala okolie našej školy, vyhrabávali trávniky, zametali, pleli, orezávali kríky v školskej záhrade, obrusovali a maľovali zábradlie pri našej hale. Časť žiakov spolu s vyučujúcimi upratovali blízky skatepark, či okolie cyklistického štadiónu. Počasie nám tohto roku prialo menej ako po iné roky a naša snaha i potenciál nemohli byť naplno využité.

Ďakujem všetkým zúčastneným za čas i energiu, ktorú venovali tomuto projektu. Verím, že ich účasť na tejto akcii obohatila o nové skúsenosti a zručnosti i príjemný pocit zo zmysluplnej práce.

Oľga Korbová