JUNIÁLES 2019

Dňa 14. 06. 2019 sa v ŠH Hotelovej akadémie uskutočnilo športovo - vedomostné podujatie pod názvom Juniáles. Túto akciu pripravila IV. A trieda pod vedením triednej učiteľky MVDr. Mihályovej ako projekt v rámci vyučovacej hodiny predmetu ANH. Jej cieľom bolo v praxi overiť vedomosti z predmetu Animácia v hoteli, HGM a pripraviť niečo zábavné a poučné pre žiakov a učiteľov. Zároveň sme si vyskúšali, ako sme navzájom ochotní spolupracovať na spoločnom diele a pracovať ako tím.

Pre žiakov  prvého až tretieho ročníka sme pripravili stanovištia s jednotlivými  disciplínami, kde ich už čakali prísni animátori s hodnotiacimi tabuľkami. Súťažilo sa vo vedomostiach z jazykov,  geografie a všeobecného prehľadu, žiaci si preverili svoju obratnosť a rýchlosť v športových disciplínach.  Nezabudli sme, keďže sme hoteláci, ani na praktické zručnosti z kuchyne  ako bolo poznávanie korenín so zaviazanou šatkou na očiach, či šúpanie jablka čo v najkratšom čase. Z každej  triedy súťažilo 5 členné družstvo.  

V každom ročníku bolo niektoré družstvo najlepšie, avšak vzhľadom na výsledky súťaži,  ktoré boli bodovo blízke sme sa zhodli,  že všetci sú veľmi šikovní . Odmenou pre nich   boli diplomy, sladkosti a trofeje pre najlepšiu triedu v ročníku.

Kristína Tarasovičová, IV. A