Klub ekonomických zručností

pdf-icon.jpg Plán práce, pracovných činností pedagogického klubu

pdf-icon.jpg Klub ekonomických zručností - odôvodnenie klubu

Správy

Školský rok 2022/2023

pdf-icon.jpg Písomný výstup klubu

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 20. 02. 2023

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 06. 02. 2023

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 30. 01. 2023

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 16. 01. 2023

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 19. 12. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 5. 12. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 21. 11. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 16. 11. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 17. 10. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 03. 10. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 21. 09. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 06. 09. 2022

Školský rok 2021/2022

pdf-icon.jpg Písomný výstup klubu

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 23. 06. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 13. 06. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 19. 05. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 09. 05. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 25. 04. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 11. 04. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 28. 03. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 14. 03. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 28. 02. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 14. 02. 2022

pdf-icon.jpg Písomný výstup klubu

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 27. 01. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 17. 01. 2022

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 16. 12. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 06. 12. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 22. 11. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 08. 11. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 18. 10. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 04. 10. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 20. 09. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 06. 09. 2021

Školský rok 2020/2021

pdf-icon.jpg Písomný výstup klubu

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 21. 6. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 7. 6. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 24. 5. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 3. 5. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 19. 4. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 14. 4 . 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 22. 3. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 08. 3. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 18. 2. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 8. 2. 2021

pdf-icon.jpg Písomný výstup klubu

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 28. 1. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 11. 1. 2021

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 17. 12. 2020

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 7. 12. 2020

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 23. 11. 2020

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 10. 11. 2020

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 26. 10. 2020

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 12. 10. 2020

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 28. 09. 2020

pdf-icon.jpg Správa o činnosti klubu 17. 09. 2020