Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu 2019

V dňoch 21. až 26. júna 2019 sa konal tretí ročník letnej školy Mladí proti extrémizmu a radikalizmu v priestoroch hotela Národný Dom v Banskej Bystrici. Tento projekt sa zameriava najmä na edukáciu študentov stredných a vysokých škôl, kde sú formou prednášok a diskusií vzdelávaní o extrémizme a radikalizme a ich podobách vo svete.

Študenti pochádzali z rôznych kútov Slovenska. Mala som tú česť reprezentovať hotelovú akadémiu i Prešovský kraj s ďalšími dvoma študentkami. Tieto programy dávajú nielen príležitosť diskutovať a vzdelávať sa na dané témy, ale i rozvíjať  svoje komunikatívne schopnosti, kritické myslenie a slovnú zásobu, ktorá súčasnej mladej generácii, zaujatej mobilmi a sociálnymi sieťami, veľmi chýba.  

Tri dni letnej školy boli veľmi pestré. Na slávnostnom otvorení sme boli poctení prítomnosťou  Moniky Masarikovej, riaditeľky Slovenského inštitútu pre  bezpečnostnú politiku. Neskôr si nikto nesmel dovoliť byť pasívny. Na prednáške s  Tomášom Nociarom sme sa dozvedeli, ako krajná pravica funguje ako hlavný zdroj radikalizácie v Európe. Nasledujúci deň Ján Gordulič vysvetľoval, ako fungujú hoaxy a dezinformácie, ktoré veľmi rýchlo dokážu šíriť nenávisť medzi ľuďmi. S Irenou Bihariovou, predsedníčkou občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, sme sa pozreli na problematiku rómskeho obyvateľstva. Objasnila nám, ako funguje začlenenie Rómov v slovenskej spoločnosti, ako vznikal extrémizmus na Slovensku a ako nenaletieť populistickým rečiam  slovenských politikov. 

Obzvlášť ma zaujali tréningy kritického myslenia s lektorom Ondrejom Schutzom. Naučila som sa pri ňom nielen vysvetľovať a dokazovať, ale zvýšilo to aj moje  sebavedomie. 

Ďakujem učiteľom Hotelovej akadémie v Prešove, že zapájajú študentov do projektov, ktoré im umožňujú vzdelávať sa a sebarealizovať sa. 

Ivana Oravcová, IV. A