Kurz somelier Junior

V dňoch 20. – 22. 05. 2019 sa na našej škole konal kurz Somelier Junior , na ktorom sa zúčastnilo 10 študenov a pani A. Goliašová. Tento kurz prebiehal pod vedením prezidentky asociácie somelierov pani Beáty Vlnkovej. Obsahom kurzu bolo servis vína, snúbenie jedla a vína, senzorické hodnotenie vína, základy vinohradníctva a vinárstva, najznámejšie odrody viniča, kategorizácie vína, technologické spracovanie hrozna a výroba vína. Na záver účastníci obdržali Osvedčenie o absolvovaní kurzu Somelier Junior. Goliašová Alena