Celoškolská súťaž z ADK - Písanie desaťprstovou hmatovou metódou

Dňa 15. 6. 2023 sa uskutočnila na našej škole celoškolská súťaž z ADK – Písanie desaťprstovou hmatovou metódou, ktorá bola určená pre žiakov prvého ročníka. Zúčastnili sa jej víťazi triednych kôl.

Prvé miesto získal žiak z I. C Bialko Michal. Na druhom miesto sa umiestnil taktiež žiak

z I. C Kalinaj Alex a na treťom mieste z I. A Kostelníková Charlotte. Títo žiaci získali diplom a boli ocenení aj vecnými darmi. Víťazom súťaže srdečne blahoželáme. Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie kolo súťaže v budúcom školskom roku.

Cieľom  bolo motivovať žiakov pri rozvíjaní zručností v písaní na počítači desaťprstovou hmatovou metódou. Veríme, že  tieto nadobudnuté zručnosti žiaci využijú pri ďalšom štúdiu na našej škole a zúročia vo svojej odbornej praxi.

Súťaž organizovali vyučujúce ADK PaedDr. Gabriela Mojzešová a Ing. Monika Tóthová, PhD.