Viac ako peniaze 2023

Naši študenti IV. B triedy sa aktívne zapojili do programu „Viac ako peniaze“ Junior Achievement (JA) Slovensko, n. o. Dozvedeli sa nové informácie o histórii peňazí, úlohe bánk v spoločnosti, boji proti korupcii, praktické vedomosti a zručnosti o kreditných kartách, o formách úverov a študentských pôžičiek.

Program pripravuje mladých ľudí na to, aby boli finančne gramotní a vedeli sa pohybovať v dnešnom zložitom svete financií.

Po splnení podmienok študenti získali certifikát o absolvovaní programu.
Úspešní absolventi programu:
Barbora Kačmárová
Martina Kuchárová
Dajana Liptáková
Nikola Macejová
Katarína Minaričová
Nina Repáková
Peter Sedlák
Michaela Smatanová
Timotej Turčan
Anna Valigurová
Blahoželáme!