Online učebnica ekonómie a podnikania 2023

Junior Achievement (JA) Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.

Žiaci 4. ročníka v rámci predmetu Ekonomika prostredníctvom Online učebnice ekonómie a podnikania mali možnosť pochopiť základné princípy ekonómie, hodnoty systému voľného trhu a riešili aktuálne príklady z praxe. Po splnení podmienok získali certifikát o úspešnom absolvovaní.

Žiaci, ktorí získali certifikáty o úspešnom absolvovaní:

-        Beliš Patrik IV. A

-        Burešová Sophia  IV. A

-        Frištyk Jakub IV. A

-        Jakubková Petra IV. A

-        Javolková Lýdia IV. A

-        Kmecová Katarína IV. A

-        Sciranková Natália IV. A

-        Sizerová Gabrielle IV. A

-        Ščešňaková Lucia IV. A

-        Bindasová Sára IV. B

-        Ducárová Viktória IV. B

-        Gaľa Samuel IV. C

-        Domaničová Hana IV. C

-        Mydlarová Lívia IV. C

-        Kinská Janka IV. C

 

Srdečne blahoželáme.