MATEMATICKÁ SÚŤAŽ KLOKAN 2023

V marci sme sa už tradične zapojili do matematickej súťaže Klokan. Zúčastnilo sa jej 51 žiakov, 32 v kategórii Kadet O12 a 19 v kategórii Junior O34. Svojimi výsledkami medzi úspešných riešiteľov boli zaradení žiaci: Daniela Potocká z II. A, Kristián Sabol z I. C, Katarína Kmecová z IV. A, Zuzana Bujňáková z III. B.

Výsledky najlepších v každej kategórii:

 

Kadet O12:

1. Daniela Potocká II. A:             85 bodov, úspešnosť 70,83%, 25. miesto, 91,47 percentil

2. Kristián Sabol I. C:                  82 bodov, úspešnosť 68,33%, 28. miesto, 88,77 percentil

3. Kristína Rebejová I .A:            70 bodov, úspešnosť 58,33%, 40. miesto, 72,49 percentil

4. Oliver Kuruc I. C:                    69 bodov, úspešnosť 57,50%, 41. miesto, 70,73 percentil

5. Anežka Motýľová II .C:           68 bodov, úspešnosť 56,67%, 42. miesto, 69,02 percentil

6. Michaela Kundeková I .C:       67 bodov, úspešnosť 55,83%, 43. miesto, 67,16 percentil

7. Zoja Macejová I. A:                 65 bodov, úspešnosť 54,17%, 45. miesto, 62,89 percentil

8. Viktória Vančová II. B             64 bodov, úspešnosť 53,33%, 49. miesto, 61,01 percentil

 

Junior O34:

1. Katarína Kmecová IV. A:        75 bodov, úspešnosť 62,50%, 38. miesto, 85,61 percentil

2. Zuzana Bujňáková III. B:         71 bodov, úspešnosť 59,17%, 42. miesto, 81,78 percentil

3. Bianka Genčúrová III. A:         68 bodov, úspešnosť 56,67%, 45. miesto, 78,33 percentil

4. Lukáš Pavlík III. B:                  66 bodov, úspešnosť 55,00%, 47. miesto, 75,46 percentil

5. Ema Mydlárová III. B:             58 bodov, úspešnosť 48,33%, 55. miesto, 62,83 percentil

6. Alex Maňkoš III. C:                 58 bodov, úspešnosť 48,33%, 55. miesto, 62,83 percentil

 

 

Oľga Korbová