Prešov číta rád, aj Hotelka číta rada

Piatok 24. septembra 2021 bol na našej škole výnimočným dňom nielen pre všetkých knihomoľov, ale aj pre tých, ktorí majú ku knihám viac-menej odmeraný vzťah. V spolupráci s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava sme zorganizovali dve besedy so zaujímavými postavami slovenskej knižnej scény.

viac info

Svetový deň cestovného ruchu 2021

Minulý týždeň sme si v rámci predmetu Služby cestovného ruchu so IV. A pripomenuli Svetový deň cestovného ruchu.

viac info

Európsky deň jazykov – sekcia nemeckého jazyka

Kde sa všade stretnete s nemčinou? Napríklad aj v Prešove, na Hlavnej ulici nájdete zvláštne zlaté kocky ako súčasť nemeckého projektu Stolpersteine.

viac info

Webinár o cudzích jazykoch

Študenti prvého a druhého ročníka sa zúčastnili online prezentácie o jazykoch Ruskej federácie a Európskej únie, ktorú zorganizovala vyučujúca S. Kuchárová v spolupráci s p. G Turišovou, metodičkou Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove. Z jej obsahu sa dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii a Ruskej federácii.

viac info

Prednáška o možnostiach samoštúdia cudzích jazykov v knižnici

Študenti III. B triedy spolu s vyučujúcou nemeckého jazyka navštívili Krajskú knižnicu v Prešove na Hlavnej ulici, kde si prezreli oddelenie inojazyčnej literatúry. Dozvedeli sa o možnostiach samoštúdia cudzích jazykov, prezreli si historickú sálu a čitáreň.

viac info

Prešov sa sfarbil do literatúry

Nie sú to len koruny stromov okolo rieky Torysa, či tých na Trojici, čo v septembri naberú iný odtieň, ale celé mesto Prešov sa na pár dní sfarbí literatúrou - a to vďaka festivalu Prešov číta rád. Talk-shows, publicisticko-cestovateľské večery, besedy s - mnohokrát bežným ľuďom neznámymi hosťami z rôznych okruhov umenia.

viac info

Prešov číta rád 2021

Peter Milčák – slovenský spisovateľ, vydavateľ, prekladateľ ...

viac info

Anglicky hovoriaci zákazník v hoteli, reštaurácii či v bare? No problem

Žiaci Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove študujú popri všeobecnej angličtine aj odbornú angličtinu v oblasti hotelierstva a gastronómie. Žiaci sú pripravovaní vedieť komunikovať v anglickom jazyku so zákazníkmi a inými pracovníkmi v sektore služieb v oblasti cestovného ruchu.

viac info