Hanami - V. C 2016

Možno ste už počuli, že žiaci odborných škôl zdolávajú okrem ťažkých písomných a ústnych maturitných skúšok ešte jednu časť – praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. My, študenti 5.C triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici smeuž okúsili, aké to je pripraviť banket. Základom je vylosovať si tému a zvoliť si vhodnú príležitosť. Následne sme dostali určité kritéria, ktoré sme museli splniť.

viac info

Fantóm opery – V. A 2016

Dňa 5. apríla 2016 o 17:00 hodine sa uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, V. A triedy Hotelovej akadémie v Prešove, pri slávnostnej udalosti na tému Fantóm opery. Študenti museli zúžitkovať všetky svoje praktické zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli štúdiom na škole. Na túto udalosť sa pripravovali od októbra, kedy si vyžrebovali druh udalosti. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pozostávala z dvoch časti písomnej a praktickej.

viac info

Svet divadiel - V. D 2015

Každý rok piataci na Hotelovej akadémii v Prešove musia vykonať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Takže aj v tomto školskom roku sme museli my, žiaci V. D triedy, podstúpiť veľkú skúšku. To, čo sme sa počas celého štúdia na Hotelovej akadémii naučili, sme ukázali a v plnej sile predviedli na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Zástupca našej triedy nám vylosoval slávnostnú udalosť „banket“, ktorý sme zrealizovali pod názvom „Svet divadiel“.

viac info

Spoznajme srdce Európy - V. C 2015

21. apríla 2015 študenti 5. C triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove organizovali slávnostnú recepciu, ktorá sa konala pri príležitosti Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Príprava na praktické maturitné skúšky sa začala vylosovaním príležitosti a dohodnutím sa na téme, ktorú pripravovali. Študenti si vybrali tému „Spoznajme srdce Európy“. Ponúkli hosťom lepšiu, netradičnú a krásnu formu ako spoznať Slovensko, ktoré je považované za srdce Európy. Napriek tomu, že je Slovensko malá krajina, ponúka veľa zaujímavých miest.

viac info

Las Vegas Casino - V. B 2015

Tak ako po minulé roky aj tento rok žiaci piateho ročníka na Hotelovej akadémii upriamili pozornosť na realizáciu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Primárnym cieľom bolo overenie získaných skúseností a zručností, ktoré študenti nadobudli počas päťročného štúdia. Hlavný manažér V.B triedy vylosoval slávnostné podujatie- banket. Pre túto príležitosť si študenti zvolili tému Las Vegas Casino. Táto doteraz nevyužitá téma oslovila študentov, ktorí sa svedomito pustili do prípravných prác.

viac info

Cesta po Európe - V. A 2015

Prešov 24. marca 2015 – Pre niekoho to bol obyčajný deň, no pre študentov V.A triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove to bol veľmi významný deň. Ako každý rok, tak aj tento museli triedy piateho ročníka preukázať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia prostredníctvom praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

viac info

Benátsky karneval - V. D 2014

Tak ako každý rok aj tento sa študenti piateho ročníka na Hotelovej akadémií preukázali pri realizácií praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky svojimi zručnosťami a skúsenosťami, ktoré nadobudli na škole počas ich päťročného štúdia. Žiaci 5.D triedy organizovali slávnostné podujatie – banket pod názvom „Benátsky karneval.“

viac info

Piráti Karibiku - V. B 2014

Recepcia na tému Piráti Karibiku pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutočnila dňa 1. apríla 2014. Zorganizovali sme ju my žiaci 5. B triedy. Na túto praktickú maturitnú skúšku sme sa pripravovali už od decembra 2013. Začalo to odovzdaním písomnej častia pokračovalo týždňami príprav, počas ktorých sme vymýšľali, lepili, strihali a snažili sa čo najviac.

viac info

„VIVA CUBA LIBRA“ - V. C 2013-2014

K úspešnému ukončeniu štúdia na Hotelovej akadémii na Baštovej ulici v Prešove neodlučiteľne patrí realizácia praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Tak, ako každý, aj my sme si tým museli prejsť.

viac info
1 2 >>>