Fashion show – V. A 2017

Dňa 21. 3. 2017 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnila netradičná forma maturitnej skúšky. Išlo o praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, kde bolo úlohou študentov predviesť svoje praktické znalosti nadobudnuté počas štúdia na hotelovej akadémií. Maturitná skúška sa niesla v znamení módy pod názvom „Fashion show”.

viac info

VŠADZI DOBRE, DOMA NAJĽEPŠI - V. C 2017

Dňa 28. marca 2017 sa Hotelová akadémia v Prešove na Baštovej ulici zmenila. Vyžarovalo z nej niečo zvláštne, zvláštne príjemné. Tento deň nebol o zhone, strese a učení. Aspoň nie pre nás, žiakov V. C triedy. Práce v tento deň sme museli zložiť prvú skúšku, ktorá nás prinútila spolupracovať a kolektívne riešiť všetko potrebné.

viac info

Noc hollywoodskych hviezd - V. D 2016

Každoročne sa na Hotelovej akadémii na Baštovej ulici koná praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, na ktorej žiaci piatych ročníkov preukážu svoje teoretické ale aj praktické vedomosti. Pre všetkých študentov je táto časť maturitnej skúšky veľkou výzvou a zároveň zážitkom kde si žiaci vyskúšajú ako sa v reálnom živote plánuje takáto akcia a čo všetko to obnáša.

viac info

Premiéra filmu: 22. storočie - V. B 2016

Žiaci V.B triedy Hotelovej akadémie v Prešove sa na svoju praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravovali niekoľko mesiacov. Výsledok bol vynikajúci. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa skladá z dvoch častí. Z písomnej časti, kde žiaci diskutujú a vyberajú pokrmy, nápoje, program aj výzdobu čo najvýstižnejšie k téme, ktorú si sami zvolili a z praktickej časti, ktorá už prebieha pred očami verejnosti.

viac info

Hanami - V. C 2016

Možno ste už počuli, že žiaci odborných škôl zdolávajú okrem ťažkých písomných a ústnych maturitných skúšok ešte jednu časť – praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. My, študenti 5.C triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici smeuž okúsili, aké to je pripraviť banket. Základom je vylosovať si tému a zvoliť si vhodnú príležitosť. Následne sme dostali určité kritéria, ktoré sme museli splniť.

viac info

Fantóm opery – V. A 2016

Dňa 5. apríla 2016 o 17:00 hodine sa uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, V. A triedy Hotelovej akadémie v Prešove, pri slávnostnej udalosti na tému Fantóm opery. Študenti museli zúžitkovať všetky svoje praktické zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli štúdiom na škole. Na túto udalosť sa pripravovali od októbra, kedy si vyžrebovali druh udalosti. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pozostávala z dvoch časti písomnej a praktickej.

viac info

Svet divadiel - V. D 2015

Každý rok piataci na Hotelovej akadémii v Prešove musia vykonať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Takže aj v tomto školskom roku sme museli my, žiaci V. D triedy, podstúpiť veľkú skúšku. To, čo sme sa počas celého štúdia na Hotelovej akadémii naučili, sme ukázali a v plnej sile predviedli na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Zástupca našej triedy nám vylosoval slávnostnú udalosť „banket“, ktorý sme zrealizovali pod názvom „Svet divadiel“.

viac info

Spoznajme srdce Európy - V. C 2015

21. apríla 2015 študenti 5. C triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove organizovali slávnostnú recepciu, ktorá sa konala pri príležitosti Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Príprava na praktické maturitné skúšky sa začala vylosovaním príležitosti a dohodnutím sa na téme, ktorú pripravovali. Študenti si vybrali tému „Spoznajme srdce Európy“. Ponúkli hosťom lepšiu, netradičnú a krásnu formu ako spoznať Slovensko, ktoré je považované za srdce Európy. Napriek tomu, že je Slovensko malá krajina, ponúka veľa zaujímavých miest.

viac info

Las Vegas Casino - V. B 2015

Tak ako po minulé roky aj tento rok žiaci piateho ročníka na Hotelovej akadémii upriamili pozornosť na realizáciu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Primárnym cieľom bolo overenie získaných skúseností a zručností, ktoré študenti nadobudli počas päťročného štúdia. Hlavný manažér V.B triedy vylosoval slávnostné podujatie- banket. Pre túto príležitosť si študenti zvolili tému Las Vegas Casino. Táto doteraz nevyužitá téma oslovila študentov, ktorí sa svedomito pustili do prípravných prác.

viac info

Cesta po Európe - V. A 2015

Prešov 24. marca 2015 – Pre niekoho to bol obyčajný deň, no pre študentov V.A triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove to bol veľmi významný deň. Ako každý rok, tak aj tento museli triedy piateho ročníka preukázať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia prostredníctvom praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

viac info
1 2 3