Zverejňovanie zmlúv rok 2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 18/2019

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

pdf-icon.jpg Dodatok k zmluve o dodávke plynu

pdf-icon.jpg Zmluva o bežnom účte

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 17/2019

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva, zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy a zmluva o zriadení vecného bremena

pdf-icon.jpg Sprostredkovateľská zmluva

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní služieb

pdf-icon.jpg Poistná zmluva - IKCP ERASMUS+

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 16/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 15/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 14/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o dielo č. 1/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

pdf-icon.jpg Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní

pdf-icon.jpg   Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 1/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 13/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 12/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 11/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 10/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 9/2019

pdf-icon.jpg Rámcová kúpna zmluva

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 8/2019

pdf-icon.jpg Mandátna zmluva

pdf-icon.jpg Kúpnopredajná zmluva

pdf-icon.jpg Kúpnopredajná zmluva

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 6/2019

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva

pdf-icon.jpg Rámcová kúpna zmluva

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 7/2019

pdf-icon.jpg Rámcová kúpna zmluva - ŠJ

pdf-icon.jpg Rámcová kúpna zmluva - PČ

pdf-icon.jpg Kúpnopredajná zmluva

pdf-icon.jpg Kúpnopredajná zmluva

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 5/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 4/2019

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva

pdf-icon.jpg Kúpna zmluva

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 1/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 2/2019

pdf-icon.jpg Zmluva o prenájme športovej haly č. 3/2019