Zoznam nepedagogických zamestnancov

1.      Bartuneková Verona - skladníčka

2.      Delejová Magdaléna - upratovačka

3.      Bujňáková Daniela, Ing. - účtovníčka

4.      Jurčišinová Iveta - vrátnička

5.      Molnárová Mária - upratovačka

6.      Palčová Mária - hospodárka

7.      Pížová Viera - upratovačka

8.      Prídavok Stanislav - správca haly

9.      Rychvalský Dušan - kurič – údržbár

10.   Šebešová Katarína - upratovačka

11.   Šitárová Miroslava, Mgr. -  sekretárka

12.   Tuhrinský Peter - kurič – údržbár

13.   Vaľková Dana - mzdová účtovníčka

 

Reštaurácia Floriánka a Školská jedáleň

1.      Franková Marcela - vedúca

2.       Maťuťová Alena - kuchárka

3.      Škopárová Daniela - práčka, upratovačka

4.      Štiborová Helena - kuchárka