PK cudzích jazykov

 

Vedúci PK: Mgr. Lucia Rudá

Sekcia AJ

Vedúci sekcie: Mgr. Ludia Rudá

Členovia sekcie AJ:

PhDr. Lýgia Beisetzerová

Mgr. Valéria Borodáčová

Mgr. Lucia Rudá

Mgr. Zuzana Tomková

Mgr. Viera Štefanková

Mgr. Martina Šimčíková

Mgr. Katarína Olejárová

Mgr. Erika Kukurová

Mgr. Zuzana Szmolková

Nathaniel Tapsak

 

Sekcia NJ

Vedúci sekcie: Mgr. Anastázia Iľková

Členovia sekcie NJ:

Mgr. Zuzana Badžanová

Mgr. Zuzana Dupaľová

Mgr. Svetlana Kuchárová

 

Sekcia FJ

Vedúci sekcie: Mgr. Markéta Rozumová

Členovia sekcie FJ:

Mgr. Martina Šimčíková

 

Sekcia RJ 

Vedúci sekcie: Mgr. Ingrid Hutňanová

Členovia sekcie RJ:

Mgr. Anastáza Iľková

Mgr. Svetlana Kuchárová