JA Slovensko – úspešní absolventi programu Učebnica ekonómie a podnikania

Aj v školskom roku 2021/2022 sa žiaci našej školy v rámci predmetu Ekonomika v 4. roč. zapojili do programu neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko Bratislava - Učebnica ekonómie a podnikania. Celoročnou priebežnou prácou v online systéme, ale hlavne úspešným absolvovaním vstupného a výstupného centrálneho testu získali certifikáty ako úspešní absolventi toho vzdelávania.

Riešením rôznych ekonomických úloh a testov postupne získavali vedomosti zo sveta ekonomiky, podnikania, finančnej gramotnosti a osobných financií.

Úspešnými riešiteľmi bolo 7 žiakov 4. roč., ktoré sa do programu zapojili – konkrétne Andrea Andraščíková,  Šimon Murcko, Tomáš Vaško, Oto Fuchs, Marek Leporis, Sarah Andraščíková a Sabina Olejníková.

Veríme, že aj takouto formou získané vedomosti pomôžu študentom hlavne pri ďalšom štúdiu na vysokých školách, v praxi, ale aj v ich osobnom živote. Nech sú dobrou inšpiráciou aj pre tohtoročných študentov.

A. Kolenková, vedúca PK EKO predmetov

žiaci

certifikáty