Úspešní absolventi programov JA Slovensko

Aj v školskom roku 2017/2018 žiaci našej školy sa zapojili do programov neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko, Bratislava. Za úspešné absolvovanie programov JA Učebnica ekonómie a podnikania a JA Viac ako peniaze získali certifikáty.

Absolventi týchto programov nadobudli reálne skúsenosti zo sveta ekonomiky, podnikania, finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií. Veríme, že získané skúsenosti im pomôžu pri ďalšom štúdiu na vysokých školách, v praxi aj osobnom živote.

Spracovala: Ing. Lipnická